Søgekomitéen

Søgekomitéen nedsættes af rektor og består af i alt 6 medlemmer:

·Formanden for DTU’s bestyrelse

·Et eksternt medlem af DTU’s bestyrelse udpeget blandt de eksterne bestyrelsesmedlemmer

·Et internt medlem af DTU’s bestyrelse udpeget blandt de interne bestyrelsesmedlemmer

·En repræsentant for Uddannelses– og Forskningsministeriet udpeget af ministeriet

·To eksterne medlemmer udpeget af DTU’s udpegningskomitéen.

 

Rektor har medio november 2018 nedsat DTU’s søgekomité med følgende sammensætning:

·Per Falholt, cand.polyt., CEO, Per Falholt Global R&D Advisory (formand)

·Eva Berneke, cand.polyt., adm. direktør, KMD, valgt af DTU’s bestyrelse

·Martin Carsten Nielsen, stud.polyt., valgt af DTU’s bestyrelse

·Nikolaj Veje, cand.polit., direktør, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte,  udpeget af uddannelses– og forskningsministeriet

·Ida Sofie Jensen, adm. direktør, cand.scient. pol., Lægemiddelindustriforeningen, udpeget af udpegningskomitéen

·Jens Maaløe, cand.polyt., ph.d., adm. direktør, Terma, udpeget af udpegningskomitéen

 

Sekretariatsfunktionen for søgekomitéen varetages af chefkonsulent og sekretær for DTU’s bestyrelse Camilla Mørk

Læs mere

KOMITÉENS MØDER 2019

Komitéens møder 2018