Udpegningskomitéen

Udpegningskomitéen nedsættes af rektor for 4 år og består af:

 • 6 eksterne medlemmer, hvor 3 medlemmer rekrutteres via repræsentantskabet og 3 via øvrige medlemmer af institutdirektørernes advisory boards,
 • 1 repræsentant for de eksterne medlemmer af bestyrelsen valgt af bestyrelsen,
 • 1 repræsentant for de studerende valgt af bestyrelsen for Polyteknisk Forening blandt tidligere medlemmer af samme bestyrelse eller studentervalgte medlemmer af akademisk råd (valgt for 2 år), samt
 • 1 repræsentant for medarbejderne valgt af Akademisk Råd blandt dets videnskabelige medlemmer.

Rektor har medio september 2018 nedsat DTU’s udpegningskomité med følgende sammensætning:

 • Helle Vang Andersen, cand.scient, Senior Vice President Vand & Miljø i COWI og udpeget efter indstilling fra advisory board på DTU Miljø. (Formand)
 • Kaj Juul-Pedersen, cand. polyt, adm. direktør i Sitella ApS og udpeget efter indstilling fra repræsentantskabet.
 • Fei Chen, cand. polyt, ph.d., Vice President for New Business R&D, Haldor Topsøe A/S og udpeget efter indstilling fra Repræsentantskabet. Afløste Preben Jørgensen fra ultimo november 2019.
 • Esben Laulund, cand. scient, Senior Vice President Cultures & Enzyme hos Chr. Hansen og udpeget efter indstilling fra advisory board på DTU Fødevareinstituttet.
 • Michael Nielsen, cand. polyt, CoFounder & Partner hos ForNAV og udpeget efter indstilling fra advisory board på DTU Compute.
 • Helle Olund Villumsen, cand.polyt, Chief Technology Officer hos DBI Plastics, og udpeget af rektor efter indstilling fra repræsentantskabet.
 • Susanne Juhl, cand. scient. pol., adm. direktør hos HMN Naturgas, valgt af DTU’s bestyrelse.
 • Benjamin Wrist Lam, stud. polyt, valgt af PF’s bestyrelse.
 • Bo Friis Nielsen, cand scient, dr.techn, professor på DTU, valgt af akademisk råd.

Sekretariatsfunktionen for udpegningskomitéen varetages af chefkonsulent Henrik Täckholm, Rektoratet.

Forretningsorden for udpegningskomitéen

Læs Mere

Komitéens møder 2018