Administration

DTU's administration består af følgende afdelinger: 

Afdelingen for IT-Service

Afdelingen for IT-Service (AIT) er ansvarlig for drift og support af diverse IT-systemer på DTU.

Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling

Afdeling for Innovation og Sektorudvikling (AIS) understøtter DTU’s faglige miljøer og DTU’s direktion i at fremme netværk og samarbejdsflader til omverdenen.

Afdelingen for Forskning og Relationer

Afdelingen for Afdelingen for Forskning og Relationer (AFR) samler og koordinerer DTU’s arbejde med udadvendte relationer.

Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) arbejder blandt andet med drift, administration og udvikling af studierne på DTU.

Afdelingen for Økonomi og Regnskab

Afdelingen for Økonomi og Regnskab (AØR) støtter DTU’s ledelse i den overordnede økonomistyring,

Campus Service

Campus Service har til formål at drifte, vedligeholde og udvikle DTU´s bygningsmasse, arealer og faciliteter, herunder sørge for at forskere, andre ansatte og studerende har de bedst mulige fysiske arbejdsforhold.

Koncern HR

Koncern HR er ansvarlig for rekruttering, medarbejder- og lederudvikling, personaleadministration og arbejdsmiljø på DTU.