Afdelingen for Policy og Relationer

Afdelingen for Policy og Relationer er en afdeling med to kontorer, der har ansvaret for ledelsesbetjening af DTU’s topledelse, interessevaretagelse i forhold til politiske rammebetingelser for teknisk videnskab samt relationspleje, der skal sikre bedre forståelse af og vilkår for teknisk videnskab.

Afdelingens opgaver omfatter:

  • High-Level besøg, events og øvrig outreach, herunder Akademiske højtideligheder
  • DTU Alumni og alumnenetværk
  • Kunst, Kultur og Merchandise
  • Ledelses- og sekretariatsbetjening af DTU’s bestyrelse, direktion, Akademisk Råd og Repræsentantskabet, Rektorkollegiet samt valg til DTU’s kollegiale organer og administration af fonde og priser
  • Forskningsevalueringer, doktorafhandlinger, DTU’s ledelsesmæssige årshjul, årsrapport og strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet
  • Kontakten til politikerne på Christiansborg

Afdelingen ledes af direktør John Sarborg Pedersen og består af følgende enheder:

Stakeholder Management
Kontorchef Kenneth Majkjær Mikkelsen

Policy
Kontorchef Camilla Mørk