Campus Service

Campus Service har til formål at drifte, vedligeholde og udvikle DTU´s bygningsmasse, arealer og faciliteter, herunder sørge for, at forskere, andre ansatte og studerende har de bedst mulige fysiske arbejdsforhold.

Målet for Campus Services virksomhed er, at DTU´s bygninger, omgivelser og faciliteter anses for at være attraktive af de ansatte og studerende, men også at andre borgere, virksomheder og lokalsamfund anser DTU og DTU´s faciliteter som et aktiv, man gerne benytter og samarbejder med.

DTU er geografisk et landsdækkende universitet med aktiviteter fordelt på 15 lokaliteter i Danmark og på Grønland. Campus Service har fast bemanding på 4 af disse lokaliteter; Lyngby, Risø, Ballerup og Lindholm Ø. Derudover fører Campus Service bygningsmæssigt tilsyn med alle øvrige DTU lokaliteter. 

Campusservice ledes af Campusdirektør Jacob Steen Møller og består af tre enheder:

Portfølje- og spacemanagement 
Administrations- og økonomichef Henrik Liebach

Bygherre
Bygherrechef Claus Møller Rasmussen

Driftherre
Driftschef Anders B. Møller

Fejlmelding

Henvendelser til Campus Service vedrørende fejlmelding af EL, VVS, varme, datanet, databarer, telefoner, køleanlæg, elevatorer eller ventilation sker som udgangspunkt via fejlmeldingssystemet: fejlmeld.cas.dtu.dk

Akutfejlmelding

Akuthændelseshåndtering på DTU's lokaliteter - akuttelefonnummer:

Lokalitet Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid
DTU Lyngby +45 4525 3355 +45 4525 3355
DTU Risø +45 4677 5200 +45 4677 5200
DTUFrederiksberg +45 3588 6303

+45 3588 6631

DTU Lindholm +45 3588 1012 +45 2083 9327
DTU Ballerup +45 3588 5555 +45 3588 5555

 

Kontakt

DTU Campus Service
Energivej, bygning 409
2800 Kgs. Lyngby
Tlf.: +45 4525 2525

Sekretariatet
cas-adm@adm.dtu.dk
Tlf.: +45 4525 1312

Driften
cas-drift@adm.dtu.dk

Plan & Projekt
cas-pp@adm.dtu.dk

Digital
bim@adm.dtu.dk

Servicecenter
reception@dtu.dk