Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Afdelingen for Uddannelse og Studerende har til opgave at støtte de studerende gennem deres uddannelse – fra rekruttering til overgang til arbejdsmarkedet.

Afdelingen varetager opgaver inden for:

  • Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning, uddannelse og øvrige aktiviteter på uddannelsesområdet
  • Servicering af undervisere, studieledere, studienævnsformænd, ph.d.-udvalgsformænd og dekaner
  • Studiemiljø
  • Studievejledning
  • Universitetspædagogik
  • Studentermobilitet og international udveksling
  • Studieadministration og studiedrift.

Afdelingen ledes af Underdirektør og Studiechef Jørgen Jensen, som supporteres af et sekretariat, og opgaverne i afdelingen varetages af seks kontorer:

Kontoret for Studieadministration
Kontorchef Jeanett Kirit Larsson

Kontoret for Vejledning og Optagelse
Kontorchef Bente Wibom

Kontoret for Studieudvikling
Kontorchef Trine Eltang

Kontoret for International Uddannelse 
Kontorchef Morten Overgaard

Kontoret for Ph.d.-uddannelse 
Kontorchef Pia Tangsgaard

LearningLab DTU
Midlertidig kontorchef Ulrik Bak Nielsen 

Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for Uddannelse og Studerende 
Bygning 101A, stuen
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 25 25 25
Fax. 45 87 02 16

Studieadministration
studadm@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 7300

Studievejledningen
studvejl@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 1199

International vejledning
international@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 1023