Afdelingen for Uddannelse og Studerende

Afdelingen for Uddannelse og Studerende (AUS) udvikler og understøtter uddannelsesprocessen på DTU med udgangspunkt i de studerende.

Med uddannelsesprocessen forstår vi:
DTU's samlede indsats for at støtte de studerende gennem uddannelsen fra rekruttering til overgang til arbejdsmarkedet.

Med studerende forstår vi:
Bachelorstuderende, kandidatstuderende, diplomingeniørstuderende, ph.d.-studerende samt deltagere i efter- og videreuddannelse.

Det gør vi ved:

  • at understøtte kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse og alle øvrige aktiviteter på uddannelsesområdet.
  • at yde en rettidig service af høj kvalitet til undervisere, studieledere, studienævnsformænd, ph.d.-udvalgsformænd og dekaner, baseret på konstruktiv dialog med institutterne.
  • at tilbyde de studerende et godt studiemiljø og relevant, rettidig og kompetent vejledning gennem hele uddannelsesprocessen.
  • at fremme et professionelt universitetspædagogisk miljø.
  • at skabe bedst mulige rammer for stærk ind- og udgående studentermobilitet og bidrage til anerkendelsen af DTU som et internationalt eliteuniversitet med et internationalt læringsmiljø, der kvalificerer dimittenderne til at begå sig globalt.
  • at agere proaktivt i forhold til udviklingen inden for studieadministration og ved at sikre en effektiv, professionel og digitaliseret studiedrift.

Vi er omkring 85 medarbejdere i AUS.
Afdelingen ledes af Underdirektør og Studiechef Jørgen Jensen, som supporteres af et sekretariat, og opgaverne i afdelingen varetages af seks kontorer:

Kontoret for Studieadministration
Kontorchef Jeanett Kirit Larsson

Kontoret for Vejledning og Optagelse
Kontorchef Bente Wibom

Kontoret for Studieudvikling
Kontorchef Trine Eltang

Kontoret for International Uddannelse 
Kontorchef Morten Overgaard

Kontoret for Ph.d.-uddannelse 
Kontorchef Pia Tangsgaard

LearningLab DTU
Midlertidig kontorchef Ulrik Bak NielsenDu er velkommen til at kontakte os om alle spørgsmål vedr. uddannelses- og studiemæssige forhold.

Kontakt

Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for Uddannelse og Studerende 
Bygning 101A, stuen
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 25 25 25
Fax. 45 87 02 16

Studieadministration
studadm@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 7300

Studievejledningen
studvejl@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 1199

International vejledning
international@adm.dtu.dk
Tlf.: 4525 1023