Afdelingen for Forskning, Rådgivning og Innovation

Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation (AFRI) har til opgave at levere forskerstøtte og understøtte DTU’s tværgående samarbejde med virksomheder, myndigheder og internationale alliancer. Afdelingen driver fysiske platforme og programmer, der indgår i DTU’s økosystem for innovation. Afdelingen sikrer adgang til informationsressourcer og understøttelse af Open Science-agendaen og varetager desuden en række koncernopgaver inden for bl.a. jura og GDPR.

Afdelingens opgaver omfatter bl.a.:

  • Funding fra nationale og internationale forskningsprogrammer og fonde
  • Internationale alliancer
  • Forskningsbaseret rådgivning til danske og internationale myndigheder
  • Offentlig-privat samarbejde og erhvervssektorers udvikling
  • Kommercialisering af DTU’s opfindelser
  • Juridisk og kontrakt bistand
  • Biblioteksservice og forskningsdokumentation.


Afdelingen ledes af Direktør Jakob Fritz Hansen og består af følgende:

Forskning og Rådgivning
Chef Claus Henrik Andersen

Partnerskaber
Chef Jan Eiersted Molzen 

Jura og Tech Trans
Kontorchef Jes Herbert

DTU Bibliotek
Bibliotekschef Gitte Bruun Jensen

Sekretariat
Kontorchef Angela Silke Petersen

Kontakt

Jakob Fritz Hansen
Direktør
AFRI
45 25 71 21