Afdelingen for Forskning, Rådgivning og Innovation

Afdeling for Forskning, Rådgivning og Innovation (AFRI) leverer forskerstøtte, understøtter DTU’s tværgående samarbejde med virksomheder, myndigheder og internationale alliancer samt kommercialisering. Afdelingen sikrer adgang til informationsressourcer og understøttelse af Open Science-agendaen og varetager desuden en række koncernopgaver inden for bl.a. jura og GDPR.

Afdelingens opgaver omfatter bl.a.:

  • Funding fra nationale og internationale forskningsprogrammer og fonde
  • Internationale alliancer
  • Forskningsbaseret rådgivning til danske og internationale myndigheder
  • Offentlig-privat samarbejde og erhvervssektorers udvikling
  • Kommercialisering af DTU’s opfindelser
  • Juridisk og kontrakt bistand
  • Biblioteksservice og forskningsdokumentation.

Afdelingen ledes af Direktør Jakob Fritz Hansen og består af følgende:

Forskning og Rådgivning
Kontakt Jakob Fritz Hansen

Partnerskaber
Chef Jan Eiersted Molzen 

Jura og Tech Trans
Kontorchef Jes Herbert

DTU Bibliotek
Bibliotekschef Gitte Bruun Jensen

Sekretariat
Kontorchef Angela Silke Petersen