Afdelingen for Forskning, Rådgivning og Innovation

Afdelingen for Forskning, Rådgivning og Innovation (AFRI) understøtter DTU’s faglige miljøer og DTU’s direktion i at fremme netværk og samarbejdsflader til omverdenen.

Afdelingen koordinerer og udvikler universitetets opgaver inden for:

  • Forskningsbaseret rådgivning til danske og internationale myndigheder
  • Offentlig-privat samarbejde og erhvervssektorers udvikling
  • Forskersupport
  • Juridisk og kontrakt bistand
  • Kommercialisering
  • Biblioteksservice og forskningsdokumentation

Afdelingen ledes af Direktør Jakob Fritz Hansen og består af følgende:

DTU Bibliotek
Bibliotekschef Gitte Bruun Jensen

DTUSkylab
Chef for DTU Skylab Mikkel Sørensen

DTU Tech Transfer
Chef for Tech Transfer Peter Sylvest Nielsen

Forskningsanalyse
Kontorchef Mogens Sandfær

Forskning og Rådgivning
Kontorchef Claus Henrik Andersen

Jura og Kontrakter
Kontorchef Jes Herbert

Partnerskaber
Kontorchef Jan Eiersted Molzen

Sekretariat
Kontorchef Angela Silke Petersen

Kontakt

Jakob Fritz Hansen
Direktør
AFRI
45 25 71 21