Afdelingen for Økonomi og Regnskab

Afdelingen for Økonomi og Regnskab støtter DTU’s ledelse i den overordnede økonomistyring. Opgaverne omfatter bl.a.:

  • Årsregnskab og budget
  • Kvartalsregnskab og ledelsesinformation til DTU's bestyrelse, direktion og lederkreds
  • Daglige regnskabsmæssige opgaver (kreditorer, debitorer, betalinger og kapitalforvaltning)
  • Vejledning og bistand ved økonomiopfølgning på DTU's institutter og afdelinger
  • Rådgivning, controlling og udarbejdelse af projektregnskaber
  • DTU’s indkøbspolitik
  • DTU’s økonomisystemer.

Afdelingen ledes af Økonomidirektør Stig Juhl Madsen og består af følgende:

Koncernøkonomi
Chef Peter Rønnest Andersen

Koncernindkøb
Chef Søren Kristensen

Institut- og Enhedsøkonomi
Chef Torsten Foersom

Projektøkonomi
Chef Tina Holst Beck

 

Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for Økonomi og Regnskab
Lundtoftevej 150
Bygning 266
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: AOR-101@adm.dtu.dk