Afdelingen for Økonomi og Regnskab

Afdelingen for Økonomi og Regnskab støtter DTU’s ledelse i den overordnede økonomistyring. Opgaverne omfatter bl.a.:

  • Årsregnskab og budget
  • Kvartalsregnskab og ledelsesinformation til DTU's bestyrelse, direktion og lederkreds
  • Daglige regnskabsmæssige opgaver (kreditorer, debitorer, betalinger og kapitalforvaltning)
  • Vejledning og bistand ved økonomiopfølgning på DTU's institutter og afdelinger
  • Rådgivning, controlling og udarbejdelse af projektregnskaber
  • DTU’s indkøbspolitik
  • DTU’s økonomisystemer.

Afdelingen ledes af Økonomidirektør Stig Juhl Madsen og består af følgende:

Institut- og afdelingsøkonomi
Chef for Institut- og Afdelingsøkonomi Lene A. Lindebjerg

Koncernøkonomi
Koncernøkonomichef Annette Perch

Koncernindkøb
Koncernindkøbschef Søren Ivert Kristensen

Oracle Kompetence Center
Chef for Oracle Kompetence Center Mads Henrik Bang

Danmarks Tekniske Universitet
Afdelingen for Økonomi og Regnskab
Lundtoftevej 150
Bygning 266
2800 Kgs. Lyngby
E-mail: AOR-101@adm.dtu.dk