Bestyrelsesmøde d. 6. december 2021

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt) (Sagsfremstillingbilag 1)

3. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2021 (Sagsfremstillingbilag 1)

4. Regnskab efter 3. kvartal 2021 og prognose for 2021 (Sagsfremstillingbilag 1)

5. Politik for bestyrelsens økonomiske styringsredskaber på DTU (Sagsfremstillingbilag 1)

6. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)

7. Låneoptagelse (lukket punkt)

8. Revisionens tilrettelæggelse af revision af årsrapport 2021 (Sagsfremstillingbilag 1)

9. Bestyrelsens ansvar i forretningsorden og DTU’s vedtægter (Sagsfremstilling)

10. Bestyrelsens forretningsorden (Sagsfremstillingbilag 1bilag 2)

11. Indgåelse af rammeaftale med sektorministerier (Sagsfremstilling)

12. Institutions- og sektorplan for uddannelser i hele Danmark (lukket punkt)

13. Udkast til Budget og Handlingsplan 2022 samt overslag 2023-2025 (Sagsfremstillingbilag 1)

14. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs (lukket punkt)

15. Bestyrelsens selvevaluering (lukket punkt)

16. Strategisk temadrøftelse: Offentlig-private samarbejder (intet materiale til punktet)

17. Eventuelt

Referat