Bestyrelsesmøde d. 30. marts 2020

1. Mundtlige meddelelser

2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde 3. december 2019

3. Rektoratsrapporten (sagsfremstilling, bilag 1, eftersendelse vedr. kvote 2)

4. Udkast til årsrapport 2019 (sagsfremstilling, bilag 3, bilag 5, bilag 6)

5. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2019 (sagsfremstilling, bilag 1)

6. Godkendelse af igangsættelses bygning 313 (sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2 og bilag 3)

7. Status for dialog med myndigheder om dekommissionering af Lindholm (lukket punkt)

8. Status for forskningsskibet Dana (lukket punkt)

9. Status for låneoptagelse (lukket punkt)

10. Bestyrelsens eget punkt (behandles for lukkede døre)

11. Evt.

Referat