Bestyrelsesmøde d. 21 juni 2024

Dagsorden og materiale lægges her

Dagsorden

 1. Velkomst og mundtlige meddelelser
 2. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (Sagsfremstillingbilag 1)
 3. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2024 (Sagsfremstilling)
 4. Regnskab efter 1. kvartal 2024 og prognose for 2024 (Sagsfremstillingbilag 1)
 5. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling)
 6. Strategisk Datarapport (lukket punkt)
 7. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)
 8. DTU's arbejde med diversitet og inklusion (Sagsfremstillingbilag 1)
 9. Temadrøftelse: Universiteternes rolle i fremtiden (dele som lukket punkt)
 10. Emner til bestyrelsens seminar i 2024 (Sagsfremstilling)
 11. Opdatering af Strategi for Finansiel Risikostyring (Sagsfremstillingbilag 1)
 12. Opdatering af politik for DTU´s økonomiske styringsredskaber (Sagsfremstillingbilag 1)
 13. Godkendelse af DTU's aftagerpanel (Sagsfremstilling)
 14. Indstilling til DTU's søgekomité (nye medlemmer) (Sagsfremstilling)
 15. Evt.
 16. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)