Bestyrelsesmøde d. 8 april 2024

Dagsorden

 1. Velkomst og mundtlige meddelelser

 2. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

 3. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2023 (Sagsfremstilling, bilag 1)

 4. Status på IT- og informationssikkerhed* (lukket punkt)

 5. Afrapportering på Handlingsplan 2023 (Sagsfremstilling, bilag 1)

 6. Institutternes fordeling af ph.d.-stipendier (Sagsfremstilling)

 7. Ændringer for Testcenter Høvsøre (lukket punkt)

 8. Finansiering af Dana V (lukket punkt)

 9. Opfølgning på hjemmelsvurdering af dekommissioneringen af Lindholm (lukket punkt)

 10. Temadrøftelse: Universiteternes rolle i fremtiden (materiale ej offentlig)

 11. Udkast til Årsrapport 2023 (Sagsfremstilling, bilag 3, bilag 4)

 12. Evt.

Referat