Bestyrelsesmøde d. 15. juni 2021

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Rektoratsrapport. Dele som lukket punkt (sagsfremstilling og bilag 1)

3. Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2022 (sagsfremstilling)

4. Uddannelsesevalueringer. Lukket punkt

5. Godkendelse af strategi for finansiel risikostyring (sagsfremstilling og bilag 1)

6. Regnskab efter 1. kvartal 2021 og prognose for 2021 (sagsfremstilling og bilag 1)

7. Godkendelse af DTU's aftagerpanel (sagsfremstilling og bilag 1)

8. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2021 (sagsfremstilling og bilag 1)

9. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister. Lukket punkt

10. Oplæg til Strategisk Rammekontrakt 2022-2025. Lukket punkt

11. Strategisk Datarapport. Lukket punkt

12. Emner til bestyrelsens seminar i september 2021 (sagsfremstilling)

13. Evt.

Referat