Bestyrelsesmøde 27 september 2021

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Rektoratsrapport. Dele som lukket punkt (sagsfremstilling)

3. Regnskab efter 2. kvartal 2021 og prognose for 2021 (sagsfremstillingbilag 1)

4. Likviditetsredegørelse (lukket punkt)

5. Dagsværdiopgørelse af DTU’s faste ejendom (lukket punkt)

6. 10-års budget (sagsfremstillingbilag 1)

7. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2021 (sagsfremstillingbilag 1)

8. Forskningsevalueringer (lukket punkt)

9. Halvårs status for Strategisk Rammekontrakt 2018-2021 (sagsfremstillingbilag 1bilag 2)

10. Status på Handlingsplan 2021 (sagsfremstillingbilag 1)

11. Udvidelse af renrumsfaciliteter til DTU Nanolab (lukket punkt)

12. En samlet plan for STEM kompetencer i hele landet (sagsfremstilling)

13. Oplæg til Handlingsplan 2022 (sagsfremstillingbilag 1)

14. Evt.

Bestyrelsens seminar / strategiske drøftelse (lukket punkt)

Referat