Bestyrelsesmøde den 16. september 2020

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelers 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde i juni 2020

3. Rektoratsrapporten. Dele som lukket punkt. (sagsfremstilling

4. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2020 og endelig godkendelse af bygning 313 (Sagsfremstilling, bilag 1

5. Regnskab efter 2. kvartal 2020 og prognose for 2020, inkl. økonomiske effekter af COVID-19 (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2

6. Godkendelse af DTU's finansieringspolitik (sagsfremstilling

7. Likviditetsredegørelse (lukket punkt)

8. Dagsværdiopgørelse af DTU’s faste ejendom (lukket punkt) 

9. Halvårsstatus for strategisk rammekontrakt (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

10. Rapport fra den daglige ledelse for status på Handlingsplan 2020 (sagsfremstilling, bilag 1

11. Oplæg om forskningssamarbejde med Kina

12. Rundvisninger i DTU Skylan og bygning 310 på DTU Lyngby Campus 

13. Strategiske drøftelser / prioriteringsdiskussion med afsæt i: 

13a: DTU's 10-års budget (sagsfremstilling, bilag 1)

13b. Oplæg til Handlingsplan 2020 (sagsfremstilling, bilag 1)

14. Opsamling på de strategske drøftelser 

15. Evt. 

Referat