Bestyrelsesmøde 5. december 2022

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1)

3. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2022 (Sagsfremstilling, bilag 1)

4. Regnskab efter 3. kvartal 2022 og prognose for 2022 (Sagsfremstilling, bilag 1)

5. Indgåelse af rammeaftale med sektorministerier (Sagsfremstilling)

6. Udkast til Budget og Handlingsplan 2023 samt overslag 2024-2026 (lukket punkt)

7. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)

8. Revisionens tilrettelæggelse af revision af årsrapport 2022 (Sagsfremstilling, bilag 1)

9. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs (lukket punkt)

10. Bestyrelsens forretningsorden (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

11. Ansættelse af universitetsdirektør (lukket punkt)

12. Bestyrelsens selvevaluering (lukket punkt)

13. Evt.

Referat af bestyrelsesmøde 5. december 2022