Bestyrelsesmøde 30. september 2022

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1)

3. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2022 (Sagsfremstilling, bilag 1)

4. Regnskab efter 2. kvartal 2022 og prognose for 2022 (Sagsfremstilling, bilag 1)

5. Dagsværdiopgørelse (lukket punkt)

6. Ny bæredygtighedsrapport (Sagsfremstilling, bilag 1)

7. Halvårsstatus for Handlingsplan 2022 (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

8. Oplæg til Handlingsplan 2023 (Sagsfremstilling, bilag 1)

9. Tidsregistrering på DTU (Sagsfremstilling)

10. Evt.

Referat