Bestyrelsesmøde d. 25 august 2023

Dagsorden:

  1. Velkomst og mundtlige meddelelser
  2. Rektoratsrapport (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1)
  3. Bestyrelsens rolle – 20 år med universitetsloven (Sagsfremstilling)
  4. Risikostyring og den daglige ledelses strategiske tilpasninger (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)
  5. Case 1: IT-sikkerhed (lukket punkt)
  6. Case 2: Etablering af uddannelsesfaciliteter ved Risø Campus (lukket punkt)
  7. Case 3: Hjemmelsvurdering af dekommissioneringen af Lindholm (lukket punkt)
  8. Midtvejsevaluering af Strategi 2020-2025 (Sagsfremstilling, bilag 2)
  9. Bestyrelsens rolle – i et strategisk sigte
  10. Opsamling på bestyrelsens seminar