Bestyrelsesmøde d. 13 juni 2023

Dagsorden og referater

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

3. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2023 (Sagsfremstilling, bilag 1)

4. Investeringer i uddannelsesfaciliteter ved Risø Campus (lukket punkt)

5. Regnskab efter 1. kvartal 2023 og prognose for 2023 (Sagsfremstilling, bilag 1)

6. Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år (Sagsfremstilling)

7. Forsknings- og uddannelsesevalueringer (lukket punkt)

8. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister (lukket punkt)

9. Strategisk Datarapport (lukket punkt)

10. Midtvejsevaluering af Strategi 2020-2025 (Sagsfremstilling, bilag 1)

11. Emner til bestyrelsens seminar i 2023 (Sagsfremstilling)

12. Evt.

13. Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)

 

Referat