Bestyrelsesmøde den 19. juni 2020

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde d. 30. marts 2020

3. Rektoratsrapport. Dele som lukket punkt (sagsfremstilling og bilag 1)

4. Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2021 (sagsfremstilling)

5. Redegørelse om uddannelsesindtægter og- omkostninger, studenteroptag samt undervisningskapacitet, herunder aftenundervisning. Lukket punkt

6. Regnskab efter 1. kvartal 2020 og prognose for 2020 (sagsfremstilling og bilag 1)

7. Eftersyn af DTU's finansieringspolitik (sagsfremstilling)

8. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2020 (sagsfremstilling og bilag 1)

9. Bygning 313: Redegørelse for økonomi og byggeprojekt (sagsfremstilling)

10. Scenarier for et nyt havforskningsskib til erstatning for Dana. Lukket punkt

11. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister. Lukket punkt

12. Forsknings- og uddannelsesevalueringer. Lukket punkt

13. Emner til bestyrelsens seminar i september 2020 (sagsfremstilling)

14. Evt.

Referat