Bestyrelsesmøde d. 27. marts 2023

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (
Sagsfremstillingbilag 1bilag 2)

3. Status for byggeprojekter efter 4. kvartal 2022 (
Sagsfremstillingbilag 1)

4. Status på økonomiske tilpasninger (lukket punkt)

5. Udkast til årsrapport 2020 (Sagsfremstillingbilag 3bilag 4)

6. Afrapportering på Handlingsplan 2022 (
Sagsfremstillingbilag 1)

7. Vision for DTU i hele landet (
Sagsfremstillingbilag 1)

8. Temadrøftelse: Forskningsbaseret rådgivning (
Sagsfremstilling)

9. Evt.

Referat