Bestyrelsesmøde den 4. december 2020

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 16. september 2020

3. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1)

4. Bestyrelsens forretningsorden (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

5. Evaluering af de studerendes trivsel og den digitale undervisning ifm. Covild-19 (sagsfremstilling

6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2020 (Sagsfremstilling, bilag 1)

7. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet (Sagsfremstilling)

8. Regnskab efter 3. kvartal 2020 og prognose for 2020 (Sagsfremstilling, bilag 1)

9. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)

10. Politisk aftale om forskningsreserven (Sagsfremstilling)

11. Udkast til Buget og Handlingsplan 2021, samt overslag 2022-2024 (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

12. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapporten 2020 (Sagsfremstilling)

14. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmernes investeringer i DTU spin-outs (lukket punkt) 

15. Bestyrelsens selvevaluering 2020 (lukket punkt)

16. Evt.

Referat