Bestyrelsesmøde 21. september 2018

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Underskrift af referat fra sidste møde

3. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (sagsfremstilling)

4. Præsentation af DTU's organisering (ingen materiale til punktet)

5. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2018 (sagsfremstilling, bilag)

6. Regnskab efter 2. kvartal 2018 og prognose for 2018 (sagsfremstilling, bilag)

7. Likviditetsredegørelse og dagsværdiopgørelse af fast ejendom (lukket punkt)

8. 10-års budget (sagsfremstilling, bilag)

9. Halvårsstatus for strategisk rammekontrakt (sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

10. Rapport fra den daglige ledelse for status på Handlingsplan 2018 (sagsfremstilling, bilag 1)

11. Oplæg til Handlingsplan 2019 (sagsfremstilling, bilag)

12. Præsentation af ny Strategisk Campusplan for DTU Lyngby Campus (sagsfremstilling, bilag)

13. Evt.

14. Bestyrelsens seminar og strategiske drøftelser (lukket punkt)

Referat