Bestyrelsesmøde d. 11. december 2017

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Underskrift af referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2017

3. Rektoratsrapporten (sagsfremstilling)

4. Forslag til ramme for ny vedtægt (sagsfremstillingbilag 1 og bilag 2)

5. Bestyrelsens forretningsorden (sagsfremstillingbilag 1 og bilag 2)

6. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2017 (sagsfremstillingbilag 1)

7. Udleje af grundstykke til midlertidig studieboliger (sagsfremstilling)

8. Regnskab efter 3. kvartal 2017 og prognose for 2017 (sagsfremstillingbilag 1)

9. Forslag til finanslov 2018 og politisk aftale om forskningsreserven (sagsfremstilling)

10. Udkast til Budget og Handlingsplan 2018, samt overslag 2019 - 2021 (sagsfremstillingbilag 1)

11. Revideret 10-års budget (sagsfremstillingbilag 1)

12. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet (sagsfremstilling)

13. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapport 2017 (sagsfremstillingbilag 1)

14. Vedtagelse af retningslinjer for bestyrelsesmedlemmers investeringer i DTU spin-outs  (sagsfremstilling)

15. Bestyrelsens selvevaluering (lukket punkt)

16. Evt.

Referat