Bestyrelsesmøde d. 15. september 2017

Dagsorden

1. Velkomst og meddelelser

2. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 19. juni 2017

3. Rektoratsrapport. Dele som lukket punkt (sagsfremstilling)

4. Status for den veterinære myndighedsopgave og bygning 205A efter konkurrenceudsættelsen (sagsfremstilling)

5. Status for byggeprojekter efter 2. kvartal 2017 (sagsfremstillingbilag 1)

6. Scion DTU i tracéet. Lukket punkt

7. Udvidelse testcentrene for stor vindmøller i Østerild og Høvsøre (sagsfremstilling)

8. Frasalg af mindre grundstykker ved DTU Ballerup Campus. Lukket punkt.

9. Regnskab efter 2. kvartal 2017 og prognose for 2017 (sagsfremstillingbilag 1)

10. 10-års budget (sagsfremstillingbilag 1)

11. Halvårsstatus for udviklingskontrakten 2015 - 2017 (sagsfremstillingbilag 1)

12. Rapport fra den daglige ledelse for status på Handlingsplan 2017 (sagsfremstillingbilag 1)

13. Oplæg til Handlingsplan 2018 (sagsfremstillingbilag 1)

14. Bestyrelsens eget punkt. Lukket punkt

15. Evt.

16. Bestyrelsens seminar / strategiske drøftelse. Lukket punkt

Referat