Bestyrelsesmøde d. 19. juni 2017

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Underskrift af referat af bestyrelsesmødet den 31. marts 2017

3. Rektoratsrapport. Dele som lukket punkt (sagsfremstilling)

4. Fastlæggelse af mødedatoer for bestyrelsesmøder i 2018 (sagsfremstilling)

5. Regnskab efter 1. kvartall 2017 og prognose for 2017 (sagsfremstillingbilag 1)

6. Universitetets risici, forsikringsforhold og retslige tvister. Lukket punkt.

7. Status for byggeprojekter efter 1. kvartal 2017 (sagsfremstillingbilag 1)

8. Orientering om mulig pavilion/container-bebyggelse til Scion DTU (sagsfremstilling)

9. Status for arbejdet i styregruppen for ligestilling og mangfoldighed (sagsfremstillingbilag 1 og bilag 2)

10. Status for konkurrenceeudsættelsen på veterinærområdet og for bygning 205A (sagsfremstilling)

11. Strategisk rammekontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet (Sagsfremstillingbilag 1)

12. Emner til bestyrelsens seminar i september 2017 (sagsfremstilling)

13. Evt.

Referat