Bestyrelsesmøde d. 3. december 2019

Dagsorden

1. Velkomst og mundtlige meddelelser

2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet d. 13. september 2019

3. Rektoratsrapporten (dele som lukket punkt) (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2, bilag 3)

4. Bestyrelsens forretningsorden (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

5. Status for byggeprojekter efter 3. kvartal 2019 (Sagsfremstilling, bilag 1)

6. Indgåelse af rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet (Sagsfremstilling)

7. Regnskab efter 3. kvartal 2029 og prognose for 2019 (Sagsfremstilling, bilag 1)

8. Strategi 2020-2025: Vedtagelse af endelig strategi (Sagsfremstilling, bilag 1)

9. Forslag til finanslov 2020 og politiske aftale om forskningsreserven (Sagsfremstilling)

10. Udkast til Buget og Handlingsplan 2020, samt overslag 2021-2023 (Sagsfremstilling, bilag 1)

11. Lånemulighedsnotat (lukket punkt)

12. Låneoptagelse (lukket punkt)

13. Revisionens tilrettelæggelse af revisionen af årsrapporten 2019 og fornyelse af ansvarsprotokollat (Sagsfremstilling, bilag 1, bilag 2)

14. Afrapportering om bestyrelsesmedlemmernes investeringer i DTU spin-outs (Sagsfremstilling)

15. Bestyrelsens selvevaluering 2019 (lukket punkt)

16. Vedr. rektorstillingen på DTU (behandles for lukkede døre)

17. Evt.

Referat