Uddannelsens opbygning

Sådan er bacheloruddannelsen bygget op.

En bacheloruddannelse varer tre år. I løbet af din bacheloruddannelse skal du bestå kurser svarende til i alt 180 ECTS-point, 30 ECTS-point per semester.

Bacheloruddannelsen på DTU er meget fleksibel, og og en fjerdedel af kurserne vælger du selv blandt DTU's mange kurser. Den store valgfrihed giver dig mulighed for at skræddersy din uddannelse, så den passer til dine interesser og kompetencer.

Bacheloruddannelsen er sammensat af fire grundlæggende fagblokke:

  • Naturvidenskabelige grundfag
  • Teknologiske linjefag
  • Projekter og almene fag
  • Valgfrie kurser

I løbet af din bacheloruddannelse skal du bestå kurser inden for hver af de fire fagblokke. Du skal sammensætte dine kurser, så du opnår 45 ECTS-point fra hver fagblok.

45 ects-POINT

Det er en forudsætning for at løse komplekse teknologiske problemer, at man ved noget om de naturvidenskabelige grundfag:

  • Matematik
  • Fysik
  • Kemi
  • Biologi

Derfor får du i denne fagblok grundig indsigt i disse fag – hele tiden i en relevant teknologisk sammenhæng.

45 ECTS-point

På alle bachelorretninger er der en række fag, som er specifikke for den pågældende retning.

De teknologiske linjefag er med til at sikre, at du får et præcist billede af, hvad f.eks. Miljøteknologi eller Byggeteknologi handler om, og hvordan det kan bruges i samfundet.

Vælger du f.eks. Miljøteknologi, vil det være kurser som ”Klimaændringer – effekter, imødegåelse og tilpasning”, ”Hydrologi” og ”Ressource Engineering”.

Vælger du Byggeteknologi, vil dine teknologiske linjefag bl.a. være ”Byggeteknik”, ”Termisk bygningsfysik” og ”Betonkonstruktioner”.

45 ECTS-point

Som bachelorstuderende skal du også have nogle almene redskabskurser inden for ingeniørens arbejdsfelt.

Allerede fra første dag bliver du præsenteret for nogle af de opgaver, som du kommer til at beskæftige dig med senere. Du lærer også at anvende en række it-værktøjer til ingeniørarbejde.

Halvvejs gennem forløbet laver du dit første store projekt, fagprojektet, som i sig selv er en øvelse i at udarbejde et projekt og indgå i teamwork.

Undervejs får du også et kursus i videnskabsteori, og du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

45 Ects-POINT

Du har rig mulighed for at skabe din helt egen faglige profil som bachelorstuderende på DTU.

I din blok af valgfrie kurser kan du vælge mellem flere hundrede forskellige kurser fra DTU’s samlede kursusudbud.

Du kan styre din bacheloruddannelse i lige netop den retning, du ønsker, og dermed udvide dine muligheder for valg af kandidatuddannelse og karriere.

Mange af de valgfrie kurser foregår på engelsk, da der er en del internationale studerende på DTU.

Læs mere om de fag og kurser, du kan følge på DTU, i Kursusbasen

ECTS-point er den internationale enhed, som bruges til at sammenligne universitetsuddannelsers niveauer på tværs af landegrænser og uddannelsessteder.

For dig betyder brugen af ECTS-point, at du med dit eksamensbevis i hånden kan dokumentere dine kvalifikationer på en måde, der er forståelig for et udenlandsk universitet eller en udenlandsk arbejdsgiver.

1 ECTS-point svarer til 28 timers arbejde. Et kursus udløser point, når det er bestået. Arbejdsbelastningen dækker over både forberedelsestid, deltagelse i undervisningen samt eksamens- og projektarbejde.