Undervisning på bacheloruddannelsen

Sådan foregår undervisningen på bacheloruddannelsen.

Matematikundervisning

Undervisningsformer på bacheloruddannelsen:

 • Holdundervisning
 • Undervisning i hold med 30-40 studerende.

 • Forelæsninger
 • Foregår i auditorierne på DTU. Her kan der være flere hundrede studerende til stede ad gangen.

 • Værksteds og laboratorie-undervisning
 • Undervisning der foregår i DTU's værksteder og laboratorier, hvor du får mulighed for at prøve teorien af i praksis.

 • Grupperegninger
 • Her skal du sammen med dine medstuderende i mindre grupper løse opgaver støttet af en hjælpelærer - ofte en ældre studerende. Grupperegningen foregår ved siden af undervisningen.

Undervisningssproget på bacheloruddannelsen er dansk eller engelsk.

Der er mange internationale studerende på DTU, og derfor bliver en del kurser udbudt på engelsk.

I begyndelsen af bacheloruddannelsen vil det meste af undervisningen dog foregå på dansk.

Undervisningsåret

Undervisningsåret er inddelt i seks undervisningsperioder – to 13 ugers-perioder og fire 3 ugers-perioder.

13 ugers-periode: Du har kurser med teoriundervisning, projektarbejde og øvelser (laboratorieøvelser eller regneøvelser). 13 ugers-perioderne begynder i februar og september.

3 ugers-periode: Du arbejder fuld tid med ét emne i en sammenhængende periode. Du har aktiviteter som laboratorieøvelser, projektarbejde og kurser, hvor en ret kort teorigennemgang efterfølges af en case, nogle praktiske øvelser eller lignende. 3 ugers-perioderne ligger i januar, juni, juli og august. Oversigt over undervisningsåret

Undervisningsåret på DTU

Ugeskema

Sådan kan et ugeskema i 13-ugers perioden for 1. semester på bacheloruddannelsen kan se ud. Eksemplet er fra uddannelsen Byggeteknologi.

Eksempel på ugeskema

Dit ugeskema består af halvdagsmoduler. Modulerne er typisk placeret:

 • Fomiddag: kl. 8 til 12
 • Eftermiddag: kl. 13 til 17
 • Enkelte moduler afvikles om aftenen kl. 18 til 22.

I 13 ugers-perioden vil du normalt følge seks til otte moduler om ugen plus lidt forberedelse.

I 3 ugers-perioden vil der normalt være heldagsundervisning fra kl. 8 til 17 plus lidt forberedelse. Det betyder, at du i alt kommer til at bruge omkring 45 timer på studiet om ugen.

Projekter og specialkurser

I løbet af bacheloruddannelsen skal du lave en række projekter: Fagprojekt, bachelorprojekt og specialkurser.

 • Fagprojektet er det første store projekt på bacheloruddannelsen. Projektet giver dig et indblik i, hvilke opgaver du kommer til at beskæftige dig med som ingeniør, og du får bl.a. erfaring med at skrive en projektformulering, vælge metode, indhente informationer, udarbejde en rapport, og give en mundtlig fremlæggelse.
 • Bachelorprojektet markerer afslutningen af bachelorforløbet og bygger derfor på de centrale dele af det forudgående studium.
 • Specialkurser er projektkurser, som bliver oprettet specielt til en enkelt studerende eller en gruppe af studerende. Ofte bliver et specialkursus gennemført i samarbejde med en virksomhed.