Life Science og Teknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller geovidenskab A
Kemi B eller bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

120

Adgangskvotienter

Optagelsesområdenr.

15090

Studiestart

2. september 2024

Life Science og Teknologi - bachelor

Vil du studere bioteknologi, biomedicin eller bioinformatik på DTU skal du læse Life Science og Teknologi. Her lærer du at anvende viden om levende systemer til at designe fremtidens løsninger inden for biologiske, bioteknologiske og sundhedsfaglige områder. Uanset om du interesserer dig for udvikling af ny medicin eller for effektive, bæredygtige processer til produktion af bl.a. fødevarer eller for analyse af store mængder af biologisk data, kan du forfølge dine interesser ved at læse Life Science og Teknologi på DTU.

Se video om Life Science og Teknologi

Hvad lærer du?

På Life Science og Teknologi lærer du de basale teknologier til at anvende levende systemer og den underliggende teori om deres opbygning. 

Uddannelsen vil gøre dig i stand til at analysere og løse komplekse problemstillinger inden for life science. 

Afhængigt af lige præcis dine interesser kan du komme til at arbejde med for eksempel bæredygtig produktion af fødevarer, energi og materialer, lægemidler til negligerede sygdomme eller analyse af epidemiologisk data ved sygdomsudbrud.

Du vil blive indført i den nyeste forskning inden for life science, der opererer mellem molekylærbiologi, biokemi, mikrobiologi, kemi, bioinformatik og matematik. 

Samtidig bliver du bekendt med moderne produktionsforhold, og hvordan life science kan bidrage til bæredygtighed.

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Life Science og Teknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point. 

I løbet af uddannelsen bliver du indført i den nyeste forskning og bliver fortrolig med moderne laboratorieteknikker og produktionsmetoder inden for Life Science. Du får også valget mellem studiets tre specialiseringer: Bioteknologi, Biomedicin og Bioinformatik.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende og kan se anderledes ud afhængig af, hvordan du vælger at sammensætte din uddannelse.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende.

På dit første studieår kommer du til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

På de to første semestre skal du have grundlæggende kurser i matematik, kemi, biokemi og biovidenskab. Du skal også lave laboratorieøvelser, lære at anvende statistik på dine data og du bliver introduceret til projektarbejde, innovation og bæredygtighed i Life Science.

3. og 4. semester indeholder bl.a. kurser i fysik for Life Science, molekylærbiologi og bioinformatik. På 3. semester skal du lave dit første store projekt, Design-Build i Life Science, som giver dig erfaring med at udarbejde et projekt og indgå i teamwork.

På 3. semester skal du – ud over at tage kurser – begynde at planlægge dit udlandsophold, som ligger på 5. semester

På den sidste del af uddannelsen har du udbredt valgfrihed til at specialisere dig med fokus på Bioteknologi, Biomedicin eller Bioinformatik. Det betyder, at du frit kan vælge kurser og sammensætte din uddannelse, så den passer til dine interesser.

Vil du gerne til udlandet, er dette muligt på 5. semester. På 6. semester afslutter du din uddannelse med et Bachelorprojekt.

På Life Science og Teknologi skal du specialisere dig i et af de tre hovedområder Bioteknologi, Biomedicin og Bioinformatik. 

For hver specialisering vil der være forslag til hvordan du kan sammensætte dine valgfrie kurser og give din uddannelse en særlig profil.

Læs mere om specialiseringer og anbefalede studieforløb på studieinformation.dtu.dk Her finder du information til studerende på DTU.

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU eller på et andet dansk universitet.

Her kan du se eksempler på, hvordan en undervisningsuge på Life Science og Teknologi ser ud på 1. og 2. semester, hvis du følger et anbefalet studieforløb.

Ugeskema, de første to semestre

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
27002
Life Science
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01001
Matematik 1a (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
26050
Kemi for Life Science
Campus Lyngby
 
02002
Programmering (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I januar følges kurset 23214 Life science exercises and data analysis II: Microbiology

 
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
8-12
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
26400
Organisk kemi 1
Campus Lyngby
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
27022
Biokemi
Campus Lyngby
12-13
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
13-17
01002
Matematik 1b (polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
10060
Fysik (Polyteknisk grundlag)
Campus Lyngby
 
 
17-18
Pause
Pause
Pause
Pause
Pause
18-22
 
 
 
 
 

I juni følges kurset 27023 Eksperimentiel biokemi

Hvad kan du blive?

Med en uddannelse i Life Science og Teknologi fra DTU bliver du Bio-ingeniør. En Bio-ingeniør har mange forskellige jobmuligheder, men DTU's Life Science-uddannelser er først og fremmest storleverandører af kandidater og PhD’er til biotekindustrien, medicinalindustrien, fødevareindustrien og forskningsverdenen.

Hvilke kandidatuddannelser kan jeg læse?

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Life Science og Teknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør. Her kan du se en liste over, hvilke af DTU’s kandidatuddannelser du har mulighed for at blive optaget på, når du har en bachelor i Life Science og Teknologi.

NB: Vær opmærksom på at optagelse på nogle af kandidatuddannelserne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatuddannelse kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.

En bachelor i Life Science og Teknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.

Hvor kan jeg få job?

Når du har færdiggjort din kandidatuddannelse fra DTU, bliver du civilingeniør. En civilingeniør med stor viden inden for Life Science. En civilingeniør har mange forskellige jobmuligheder, men DTU's uddannelser inden for Life Science er først og fremmest storleverandører af kandidater og PhD’er til biotekindustrien, medicinalindustrien, fødevareindustrien og forskningsverdenen.

Europa, USA og Asien satser massivt på Life Science og bruger i stigende grad biovidenskabelige løsninger til at producere ny medicin, bæredygtig energi, naturlige tilsætningsstoffer til fødevarer og meget andet.

Jobmulighederne for en Life Science civilingeniør er derfor gode både i Danmark, som huser nogle af verdens førende virksomheder inden for Life Science, og i resten af verden, hvor du som færdiguddannet civilingeniør kan drage fordel af at være eftertragtet arbejdskraft i en global industri i stærk vækst.