Bioteknologi - bachelor

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller geovidenskab A
Kemi B eller bioteknologi A
Dansk A
Engelsk B

Studiepladser

60

OPTAGELSESOMRÅDENR.

15010

Studiestart

29.-30. august 2024
Læs mere om studiestart

Bioteknologi - bachelor

Biologien bærer svarene på mange af verdens store spørgsmål. Bioteknologi er en uddannelsesretning for dig, der vil bruge biologien til at gøre livet bedre, sundere eller mere bæredygtigt for mennesker. Den er for dig, der vil arbejde med levende organismer og deres potentiale – fra enzymer, der kan omdanne CO2, til alternative fødevarer og moderne lægemiddelproduktion.

Bachelor i Bioteknologi

Hvorfor læse Bioteknologi?

Bioteknologi kombinerer forståelsen for biologi med teknologiske færdigheder. Kombinationen gør dig klar til at løse samfundets udfordringer inden for sygdom, velvære, fødevarer og grøn omstilling – nu og i fremtiden.

Verden har brug for ingeniører, der forstår enzymer, biologiske data eller cellefabrikker ned i den mindste molekylære detalje.

Derfor lærer du som studerende på Bioteknologi om mekanismerne bag alt liv, og du forstår, hvordan man kan bruge molekyler til at skabe produkter, der forandrer menneskers liv.

Hvad lærer du?

I løbet af studiet møder du de teknologier, der bruges til at arbejde med levende systemer.

Du opnår en bred viden om det biovidenskabe - lige felt, og du forstår, hvordan du kan arbejde med bæredygtige og digitale løsninger.

Undervejs på studiet har du valgfrie kurser, hvor du selv kan vælge, hvilket emne du vil dykke ned i.

Som studerende på Bioteknologi kan du for eksempel vælge at blive proteinekspert eller specialist inden for cellefabrikker. Her lærer du blandt andet om brugen af enzymer i bæredygtige industrier, og om, hvordan en cellefabrik som gær kan producere både øl og insulin.

Anbefalede studieforløb

Du kan vælge mellem studiets to specialiseringer:

  • Cellefabrikker
  • Proteiner

Sådan er studiet bygget op

En bachelor i Bioteknologi tager tre år og er sat sammen af kurser, der i alt svarer til 180 ECTS-point.

På studiet lægger vi stor vægt på at kombinere teori med praktiske laboratorie- og computerøvelser, der indeholder realistiske problemstillinger.

Vi råder over store, moderne studenterlaboratorier til gensplejsede mikroorganismer, og vi har et bredt samarbejde med industrien, så der er mulighed for at lave spændende projekter i samarbejde med virksomheder.

På DTU’s bacheloruddannelser har du stor valgfrihed undervejs i dit studie. Beskrivelsen her af studiets forløb er derfor kun vejledende. Du kan nemlig selv sammensætte dine valgfrie kurser ud fra interesse, og hvilken kandidatretning du ønsker at fortsætte på.

Det første studieår er tilrettelagt, så du bliver godt rustet til at være studerende på DTU. Det indebærer blandt andet, at du skal udarbejde din egen studieplan – en plan for, hvordan du vil tilrettelægge din uddannelse, så den er tilpasset dine interesser.

Du får samtidig en introduktion til bacheloruddannelsen, dine muligheder på DTU og de forventninger, DTU har til dig som studerende. Du kommer også til at lære at tænke og arbejde som en ingeniør, og du kommer til at løse konkrete problemstillinger inden for din uddannelses fagområde.

På de to første semestre af studiet er dine kurser fastlagt. Her skal du nemlig have grundlæggende kurser, der danner et fagligt fundament for resten af din uddannelse. Du skal have grundlæggende kurser i matematik, kemi, fysik, biokemi og biovidenskab. Du skal også lave laboratorieøvelser, lære at programmere i Python, anvende statistik på dine data og du bliver introduceret til projektarbejde og innovation.

 

 

3. og 4. semester indeholder bl.a. kurser i fysik, molekylærbiologi og bioinformatik.

På den sidste del af uddannelsen har du udbredt valgfrihed til at specialisere dig med fokus på ’Cellefabrikker’ eller ’Proteiner’.

Vil du gerne til udlandet, er det muligt på 5. semester. Det skal begynde at planlægge dit udlandsophold på 3. semester.

På 6. semester afslutter du din uddannelse med et Bachelorprojekt.

Udlandssemester

5. semester er dit udlandssemester, hvor du oplever en bid af verden og styrker din faglige profil.

Du kan gøre vejen dertil overskuelig ved at benytte en af DTU’s udvekslingsaftaler, som du finder på DTU Beyond Borders.

Vil du vide mere om de forskellige muligheder for et semester i udlandet, kan du besøge DTU Study Abroad.

Er et udlandsophold ikke det helt rigtige for dig, kan du i stedet bruge tiden til at tage kurser på DTU, på et andet dansk universitet, eller tage et EuroTeQ online kursus hos en af vores europæiske partnere.

Hvad kan du blive?

Med en uddannelse i bioteknologi kommer dine karrieremuligheder an på, hvilke interesser du vælger at forfølge efter din bachelor.

Du kan vælge at tage en kandidatuddannelse, f.eks. i Bioteknologi eller Bioinformatik og Systembiologi og blive civilingeniør. Civilingeniører med en bachelor i Bioteknologi er eftertragtede i biotekindustrien, medicinalindustrien, fødevareindustrien eller forskningsverdenen, både nationalt og internationalt.

Her kan du arbejde med alt fra bæredygtig produktion af alternative fødevarer, lægemidler og biomaterialer til udvikling af nye biobaserede løsninger til den grønne omstilling. Har du lyst, kan du også blive rådgivende ingeniør i en konsulentvirksomhed, gå forskervejen eller vælge livet som selvstændig.

Jobmulighederne for en civilingeniør med viden om bioteknologi er gode både i Danmark, som huser nogle af verdens førende virksomheder inden for biotek, og i resten af verden, hvor du som færdiguddannet civilingeniør kan drage fordel af at være eftertragtet arbejdskraft i en global industri i stærk vækst.

Bliv Civilingeniør

Når du har gennemført en bacheloruddannelse i Bioteknologi, skal du fortsætte på en kandidatuddannelse, før du er civilingeniør.

Som bachelor i Bioteknologi er det mest oplagt at læse videre på en af disse kandidatretninger:

Du har også mulighed for at blive optaget på disse kandidatretninger:
(Vær dog opmærksom på, at optagelse på nogle af kandidatretningerne forudsætter, at du har bestået specifikke kurser på din bacheloruddannelse. Under den enkelte kandidatretning kan du se, hvilke adgangskrav der gælder.)

En bachelor i Bioteknologi kvalificerer dig også til at blive optaget på kandidatuddannelser på andre danske og udenlandske universiteter.