Bioteknologi - kandidat

Studielinjer:

 • BioSystems Engineering
 • Cell factury Engineering
 • Protein Engineering
 • Fermentation Based BioManufacturing

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Bioteknologi - kandidat

Bæredygtig produktion af biobrændstoffer, biokemikalier, lægemidler, tøj, fødevarer og andre forbrugsvarer er et nødvendigt alternativ til nuværende produktionsmetoder og kræver en massiv uddannelse af ingeniører inden for bioteknologi.

Bioteknologi

Bioteknologiske ingeniører arbejder i alle faser af samfundets udvikling i retning af en biobaseret økonomi.

Biokemiske og molekylære biologiske udfordringer omfatter identifikation af gener, organismer eller naturlige forbindelser fra naturressourcer samt design og konstruktion af rekombinante cellefabrikker.

Fermenteringsteknologiske udfordringer omfatter design, optimering og drift af små og store fermenteringsprocesser.

Andre udfordringer omfatter rensning og kvalitetskontrol af proteiner og biokemiske stoffer. Vigtigst af alt er innovationen af nye metoder til anvendelse af bioteknologi til gavn for samfundet. Alle disse opgaver kræver specialiserede bioteknologiske ingeniører, der er uddannet i en kombination af videnskabelig forskning og industriel anvendelse.

Biotekindustrien en voksende milliard-dollarindustri, der tilbyder en lovende fremtid for bioteknologiske ingeniører, hvorvidt de er ansat i et stort biotekvirksomhed eller opstarter op på små virksomheder som bio-iværksættere.

Studieprogram fokus

Gennem uddannelsen får du udbygget din grundlæggende viden om biokemi, protein- og enzymvidenskab, mikrobiologi, molekylærbiologi og fermenterings-processeteknologi. Du vil lære at anvende denne viden på bioteknologiske problemer, lige fra grundforskningsmæssige problemer til udvikling af nye cellefabrikker og undersøgelsen af deres ydeevne i bioreaktorer.

Du vil erhverve de relevante kompetencer til at indsamle og analysere omfattende data, f.eks. Ved hjælp af statistik, bioinformatik og matematiske modeller.

Fokusområder

For at lede uddannelsen mod bioteknologens forskellige opgaver, tilbydes fire studielinjer:

 • BioSystems Engineering
 • Cell factury Engineering
 • Protein Engineering
 • Fermentation Based BioManufacturing

Læs mere om studielinjerne

Strukturen i DTUs MSc-programmer sikrer at der er frihed til i dybden at udforske individuelle emner af eget valg, og der er mulighed for at tilbringe et semester i udlandet. Du har også muligheden for at opbygge din personlige profil som MSc. Eng. I Bioteknologi uden studielinjebetegnelse, ved at kombinere kurser fra de fire studielinjer.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

En kandidatuddannelse i bioteknologi giver mulighed for beskæftigelse i nogle af verdens førende biotekvirksomheder. Desuden kan du øge dine muligheder ved at fortsætte dine studier med en ph.d., f.eks. På DTU.

Typiske arbejdsområder

Den brede viden inden for biologi, biokemi, molekylærbiologi og fermenteringsteknologi er hos bioteknologiske ingeniører kombineret med en dyb viden indenfor et specialiseret område. Derfor er MSc Eng kandidater i bioteknologi i stand til at arbejde med mangesidede udfordringer, der kombinerer forskning, udvikling og produktion.

Dine kompetencer vil være nyttige på alle trin i processen fra grundforskning og udvikling gennem proces- og produktionsoptimering til patentering, salg og markedsføring af de færdige produkter.

Offentlige og private tilsynsmyndigheder samt konsulentbranchen har også brug for folk med dine evner. Endelig holder mange bioteknologiske ingeniører ledelsesstillinger i store private virksomheder. 

Karrieremuligheder

Bioingeniører har mange karrieremuligheder i Danmark, som er vært for nogle af verdens førende biotekvirksomheder. I resten af verden er bioteknologiske ingeniører også meget attraktive i den globale bio-baserede industri, der for tiden oplever hurtig vækst.

DTUs kandidatuddannelse i bioteknologi er primært leverandør af kandidater og ph.d.-studerende til blandt andet:

 • Biotek-industrien, f.eks. Novozymes A / S og Novo Nordisk A / S
 • Den farmaceutiske industri, f.eks. LEO Pharma A / S og Lundbeck A / S
 • Fødevareindustrien, f.eks. Chr. Hansen A / S og Arla
 • Forskningsgrupper ved universiteter i Danmark og i udlandet

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studie eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes