Fødevareteknologi - kandidat

Internationale specialiseringer

Ansøgningsfrister

1. marts 
Med studiestart i september

15. oktober
Med studiestart i februar

Fødevareteknologi - kandidat

Kandidatuddannelsen i fødevareteknologi giver dig en forståelse for nutidens fødevareproduktion og en tilbundsgående viden inden for de teknologier, der er knyttet til produktionen af sunde og sikre fødevarer.

Fødevareteknologi

Fødevareteknologi er et innovativt og spændende felt, som er præget af stor tværfaglighed. Det kræver nemlig viden fra en lang række områder at kunne imødekomme udfordringerne fra det globale marked, forbrugernes skiftende efterspørgsel, bæredygtighed, social ansvarlighed og konkurrencedygtighed.

Derfor er fødevareteknologi på DTU netop en tværfaglig uddannelsesretning, som involverer en række forskellige institutter og hvori der indgår fagligheder fra mikrobiologi, biokemi, fysik, kemiteknik og ingeniørvidenskab.

Uddannelsens fokus

Som studerende på ’Fødevareteknologi’ får du en dybtgående viden inden for analyse, design og udvikling af teknologier og processor, der relaterer sig til en moderne produktion af sunde og sikre fødevarer.

Studiet dækker en bred vifte af kurser inden for tekniskvidenskabelige emner, fødevarevidenskab, ledelse og kommunikation. Derudover er fødevareindustrien og andre eksterne aktører aktivt involveret i uddannelsen, så du kommer til at beskæftige med meget relevante og virkelige (eller realistiske) problemstillinger og projekter.

Fokusområder

Der er stor fleksibilitet med hensyn til emnevalg i hver enkelt studerendes studieplan. Du kan derfor tilrettelægge dit studium bredt og vælge mellem mange forskellige kurser. Erfaringsmæssigt vælger de studerende dog et studieforløb med særligt fokus på enten Fødevareproduktion eller Fødevaresikkerhed.

Der er også mulighed for at følge et af de to særprogrammer, Ølbrygning (i samarbejde med Københavns Universitet og Den Skandinaviske Bryggerhøjskole) eller AQFood (i samarbejde med fire andre nordiske universiteter). Læs mere om uddannelsens forskellige fokusområder.

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Hvad kan jeg blive?

Fødevareteknologi undergår i øjeblikket en udvikling, hvor teknologier fra områder som fx fødevaresikkerhed, bioteknologi, mikrobiologi, biokemisk enzymteknologi, funktionelle fødevarer, nutrigenomics, online målinger for produktionsstyring og produktionsteknologi samt forskellige ledelsesdiscipliner indarbejdes i traditionel fødevareproduktion.

Denne udvikling introducerer nye og komplekse teknologier i produktionen og håndteringen af fødevarer, hvilket højner efterspørgslen efter højtuddannede specialister i fødevareteknologi. Der er derfor gode muligheder for at få et spændende arbejde efter endt uddannelse, men du kan evt. læse videre og tage en ph.d. på for eksempel DTU.

Typiske arbejdsområder

Færdige kandidater er højt kvalificeret til en mangfoldighed af arbejdsopgaver som:

  • Deltagelse i innovative processer
  • Produktudvikling
  • Kvalitetsstyring
  • Projektledelse
  • Forskning og udvikling
  • Overordnet fødevarekontrol
  • Rådgivning

Jobmuligheder

Efter endt uddannelse i fødevareteknologi er du kvalificeret til arbejde i fødevarevirksomheder og tilknyttede industrier, der beskæftiger sig med produktion, kvalitet og sikkerhed i produktionskæder – nationalt såvel som internationalt – i industrier, der fremstiller udstyr til fødevareproduktion, samt inden for myndighedsbetjening og privat rådgivning. 

Læs videre til ph.d.

Når du er uddannet civilingeniør, kan du måske fortsætte på det 3-årige ph.d.-studie, som på DTU er en forskeruddannelse i international topklasse. Du kan vælge mellem at tage et almindeligt ph.d.-studium eller at tage en ErhvervsPhD, hvor du samtidig er ansat i en virksomhed.

Som ph.d.-studerende indgår du i en forskergruppe og skal gennemføre et selvstændigt videnskabeligt projekt.

Læs mere om ph.d-uddannelsen på DTU.

Honours Programmes er eliteuddannelser, hvor du som studerende kan følge et særligt udfordrende studieforløb.

Læs mere om Honours Programmes