Optagelse på diplomingeniør- og bacheloruddannelserne

For at komme i betragtning til optagelse på DTU, skal du opfylde adgangskravene for den/de diplomingeniør- og bachelorretninger, du søger om optagelse på.

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomingeniør- eller bacheloruddannelse skal du have bestået en adgangsgivende eksamen, og du skal opfylde de specifikke adgangskrav.

Adgangsgivende eksaminer og specifikke adgangskrav

Sådan søger du 

Læs om kvote 1 og 2, og se hvordan du søger optagelse på en diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. 

Sådan søger du optagelse.

Tidsfrister og datoer

Se ansøgningsfrister og vigtige datoer i forbindelse med din ansøgning.

Tidsfrister og datoer

Retnings- og studieskift

Du skal søge om retningsskift eller studieskift, hvis du allerede har bestået 60 eller flere ECTS-point på en diplomingeniør- eller civilingeniørretning på DTU.

Søg om retnings- eller studieskift

Genoptagelse

Hvis du tidligere har været studerende på DTU og gerne vil søge ind på den samme uddannelse igen, skal du søge om genoptagelse.

Søg om genoptagelse

Adgangskursister

Se, hvilke optagelsesregler der gælder, hvis du har et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Optagelse for adgangskursister