Ledige studiepladser på DTU's uddannelser

Nogle uddannelser kan have ledige pladser, når optagelsen er afsluttet og alle ansøgninger er fordelt - det gælder både efter sommeroptaget og vinteroptaget.

Hvilke uddannelser der har ledige pladser og betingelserne for at søge en ledig plads vil fremgå af siden her, når optagelsen for hhv. sommer og vinter er afsluttet. 

Hvornår kan du søge ledige pladser?

  • Studiestart 1. september: 28. juli - 7. august
  • Studiestart 1. februar: torsdag i uge 50 - 7. januar

Hvem kan søge?

Du kan søge ledige pladser, hvis du:

  • har en afsluttet adgangsgivende eksamen, som kan vurderes i kvote 1 - det gælder også udenlandske eksaminer fra EU/EØS lande og Storbritannien
  • er i gang med at sommersupplere ét eller to fag og derved kan opfylde alle adgangskrav til 1. september
  • allerede har en kandidatgrad, dog gælder kandidatreglen også til ansøgninger om ledige pladser.

Hvem kan ikke søge?

Du kan ikke søge om optag til ledige pladser, hvis du:

  • ikke kan opfylde alle adgangskrav ved studiestart 1. september.
  • skal søge dispensation for at blive optaget
  • søger om genoptagelse 
  • søger om retnings- eller studieskift (med mere end 60 ECTS-point)
  • har en adgangsgivende eksamen, der kun kan vurderes i kvote 2, dvs. en Adgangseksamen til Ingeniøruddannelsen eller en udenlandsk eksamen taget uden for EU/EØS. 

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål om DTU's uddannelser, kan du kontakte DTU’s studievejledning på e-mailadressen studvejl@adm.dtu.dk