Dispensation fra kandidatreglen

Kandidatreglen har betydning for ansøgere, der allerede har fuldført en kandidatuddannelse eller fuldfører en kandidatuddannelse før studiestart på den/de ansøgte uddannelse(r).

Hvis du har en kandidatgrad, kan du kun blive optaget, hvis der er ledige pladser på den søgte uddannelse. Det betyder med andre ord, at du kommer bagerst i køen til at få en studieplads. Bemærk også, at du ikke kan søge om en standby-plads.

I de tilfælde, hvor der er ledige pladser på en uddannelse, og der er flere ansøgere med en kandidatgrad, end der er ledige pladser på uddannelsen, vurderes først ansøgere med en høj kvote 2 vurdering til optagelse og herefter ansøgere i kvote 1 efter faldende kvotient.

Har du en udenlandsk eksamen, der svarer til en dansk kandidatuddannelse, er du også omfattet af kandidatreglen.

Dispensationsmuligheder

Vi kan i sjældne tilfælde give dispensation fra kandidatreglen. Du kan søge om dispensation, hvis der foreligger usædvanlige forhold, hvilket her betyder, at du ikke har mulighed for at anvende den tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsforhold såsom arbejdsløshed anses ikke som usædvanlige forhold.

Imødekommes en dispensation for kandidatreglen, vil din ansøgning indgå i optagelsen på lige fod med andre kvalificerede ansøgere.

Ønsker du at søge dispensation, er ansøgningsfristen 15. marts kl.12 for sommeroptag og 15. oktober for vinteroptag.