Ansøgning og optagelse

Her finder du et overblik over optagelsesprocesserne for DTU's ingeniøruddannelser.

Bachelor

Med en ingeniøruddannelse fra DTU bliver du klædt på til at løse de problemer, verden står over for. Den treårige bacheloruddannelse giver dig et solidt fagligt fundament for at læse videre til civilingeniør.

Sådan søger du optagelse

Diplomingeniør

På DTU's diplomingeniøruddannelse lærer du at løse problemer. Du får de kompetencer, erhvervslivet og samfundet efterspørger, og som færdiguddannet diplomingeniør kan du gå lige ud i job.

Sådan søger du optagelse

Kandidat

Med en kandidatuddannelse fra DTU får du en stærk faglig profil som civilingeniør, cand.polyt. Du kan blive optaget på den toårige kandidatuddannelse, uanset om du er bachelor fra DTU eller et andet universitet. DTU's kandidatuddannelser foregår på engelsk.

Sådan søger du optagelse

Ph.D

På DTU kan du få en treårig forskeruddannelse inden for blandt andet matematik, fysik, informatik, kemi, bioteknologi, kemiteknik, elektronik, kommunikation, rumforskning, mekanik, nanoteknologi, energi, byggeri, transport, miljø, fødevarer, veterinærforskning og life science.

Sådan søger du optagelse