Elitesportsudøvere på DTU

På DTU har du som elitesportsudøver eller -træner mulighed for at tilrettelægge dit studie, så du kan kombinere din elitesport og din uddannelse.

Det kræver struktur og overblik at få mange timers træning, konkurrencer, træningslejre, undervisning og læsning til at hænge sammen, men det kræver også fleksible rammer på uddannelsen samt nogle personer, som kan hjælpe dig i processen med gode råd og vejledning til dit studieforløb samt tilrettelæggelsen af din sport.

På DTU kan du altid få hjælp og vejledning i vores Studievejledning. Derudover har vi i Studievejledningen også en kontaktperson for elitesportsudøvere, som står klar til at hjælpe og vejlede dig i dit studieforløb og i selve planlægningen af dette. Du kan også hente hjælp hos Team Danmark, hvis du i forvejen er Team Danmark-godkendt atlet.

Optagelse på DTU som elitesportsudøver

Når du som elitesportsudøver søger ind på en uddannelse på DTU, søger du ind på samme vilkår som andre ansøgere.

Hvis du vælger at søge via kvote 2, enten fordi dit gennemsnit ikke er højt nok eller pga. andre omstændigheder, skal du være opmærksom på, at du kan fremhæve dine erfaringer som elitesportsudøver. Du kan have erhvervet særlige kompetencer inden for at kunne strukturere og prioritere din tid, som er særligt vigtigt for at kunne studere på universitetet.

Læs mere om ansøgning og optagelse på DTU

Hvad kan vi hjælpe dig med på DTU?

Det kræver god planlægning - ofte langt frem i tiden - og nogle fleksible rammer at planlægge for at få hverdagen til at hænge sammen, når man både skal passe et krævende studie og samtidig træne på eliteniveau.

Måske har du brug for at søge om dispensation, forsøge at rykke en eksamen til en anden dato eller følge et kursus på et andet tidspunkt end dine medstuderende på din studieretning. Her kan Studievejledningen vejlede dig om dine muligheder.

Det afgørende er, at du planlægger så langt frem i tiden som muligt, så du har mulighed for at søge om dispensation i god tid.

Som studerende på DTU kan du altid henvende dig i Studievejledningen, hvor vi kan vejlede dig omkring det, der foregår på dit studie og om studielivet.

Vi kan også vejlede dig om optagelse på vores uddannelser, om indholdet i de enkelte uddannelser samt hjælpe dig med studieplanlægning.

Studieplanlægning

Hvis du har brug for vejledning, kan du altid kontakte Studievejledningen.

Hvis du har brug for at booke et møde med kontaktpersonen for elitesportsudøvere i Studievejledningen, f.eks. så det passer tidsmæssigt i din hverdag, eller hvis du har brug for længere tid end normalt med en vejleder for at lave en realistisk og selvstændig studieplan i samspil med din træningsplan, kan du kontakte AC-studievejledere Kirstine Godvin Hansen eller Christian Jacobsen på elitesport@dtu.dk.

Dispensation

Når du er elitesportsudøver og studerende på DTU på samme tid, kan det være nødvendigt for dig at skulle søge om dispensation for nogle regler og tidsfrister i løbet af uddannelsesforløbet. Om der kan gives dispensation vil altid bero på en skønsmæssig, konkret og individuel vurdering.

Der findes derfor ikke regler om en automatisk dispensationsmulighed for elitesportsudøvere, men der foretages i stedet en vurdering for hver enkelt studerende, om der er mulighed for dispensation på baggrund af konkrete forhold, som forhindrer netop denne studerende i at følge reglerne.

Hvad kan Team Danmark hjælpe dig med?

Team Danmark kan med deres viden og erfaring om elitesport, og hvad det kræver af den enkelte, hjælpe dig med at få din sportskarriere og hverdag som studerende på en videregående uddannelse til at spille sammen. 

Hvis du er Team Danmark-godkendt atlet, kan du få hjælp undervejs i din uddannelse af Team Danmark i form af supplerende undervisning, særlige støtteordninger eller supplerende SU.

Du kan kontakte Team Danmarks Dual Career-konsulenter for at få rådgivning om dine støttemuligheder, samt læse mere om det at få elitesport og en uddannelse til at gå op i en højere enhed.

Se også gerne på Team Danmarks hjemmeside for mere information, samt læs mere i Team Danmarks folder om elitesport og videregående uddannelser.