Dispensation hvis usædvanlige forhold har påvirket din adgangsgivende eksamen

Hvis du har været udsat for usædvanlige forhold, der har påvirket resultatet af eksamensgennemsnittet på din adgangsgivende eksamen, har du mulighed for at søge dispensation herfor.

For at søge dispensation pga. usædvanlige forhold, skal du med egne ord beskrive, på hvilken baggrund du søger dispensation. Du skal uploade din dispensationsansøgning til din elektroniske ansøgning på optagelse.dk sammen med relevant dokumentation.

Læs mere om tidsfrister i forbindelse med bilag.

Relevant dokumentation vil typisk være:

  • lægeerklæring eller sygejournal
  • specialistudtalelse i forbindelse med funktionsnedsættelser
  • udtalelse fra psykolog eller psykiater
  • årskarakterer fra din adgangsgivende eksamen.

Hvis vi imødekommer din dispensationsansøgning, skal du være opmærksom på, at det ikke er ensbetydende med, at du vil blive tilbudt optagelse på den pågældende uddannelse. Du skal stadig logge på UnistartDTU d. 28. juli (sommeroptag) eller ultimo uge 50 (vinteroptag) for at se, om du er blevet tilbudt en studieplads eller ej.