Dokumentation og bilag til din ansøgning

Når du søger optagelse på DTU, skal du uploade følgende dokumentation til din ansøgning, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2:

  • Eksamensbevis fra din adgangsgivende eksamen
  • Bevis for beståede suppleringsfag
  • Evt. eksamensbevis fra videregående uddannelse, hvis du tidligere har bestået fag eller kurser, herunder kandidateksamen
  • Dokumentation for relevante aktiviteter, hvis du søger i kvote 2
  • Evt. fuldmagt, hvis en anden skal handle på dine vegne

DTU skal kontrollere de oplysninger, du giver i din ansøgning. Vi har pligt til at politianmelde dig og annullere din ansøgning, hvis du mod forventning har brugt forfalsket eller vildledende dokumentation.