Sådan søger du om standby-plads

Når du søger om at blive optaget på DTU, kan du i dit ansøgningsskema markere, at du ønsker en standby-plads (ventelisteplads).

Du kan markere, at du ønsker en standby-plads, uanset hvilken prioritet uddannelsen har på dit prioriteringsskema.

Standby kan søges i kvote 1 til alle uddannelser og i kvote 1 og 2 til diplomingeniøruddannelserne. 

Standby-pladserne bliver tildelt de ansøgere, der har et karaktergennemsnit, som ligger lige under adgangskvotienten for det pågældende år.

Søger du om optagelse igennem kvote 2, kan du derfor også overveje at søge om en standby-plads, hvis dit karaktergennemsnit er i nærheden af sidste års adgangskvotient på de uddannelser, du søger optagelse på. Det giver dig en ekstra chance for at blive optaget. 

Hvis du får tilbudt en standby-plads, står du på venteliste, og den 15. august får du svar på, om du er blevet tilbudt en studieplads eller ej. 

Tilsagn

Hvis du ikke bliver tilbudt en studieplads via din standby-plads, bliver din standby-plads ændret til et tilsagn om, at du kan blive optaget året efter.

Året efter skal du igen på helt normal vis søge om at blive optaget, men du skal markere i din ansøgning, at du har tilsagn om at blive optaget og huske at uploade en kopi af tilsagnsbrevet. Dit tilsagnsbrev finder du på UnistartDTU. Du skal hente dit tilsagnsbrev fra UnistartDTU senest den 30. september. Efter denne dato er det ikke muligt at finde dit tilsagnsbrev på UnistartDTU.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan søge om en standby-plads på DTU samtidig med, at du søger om at blive optaget på DTU. Du kan derfor ikke på anden måde reservere en studieplads til næste år.

OBS: Hvis du er betinget optaget, fordi du skal supplere et eller to fag henover sommeren, kan du kun beholde dit tilsagn, hvis du består dine sommersuppleringsfag. Du kan med andre ord ikke udskyde at tage din supplering.

I tilfælde af, at uddannelsen, du har tilsagn til, får nye adgangskrav det kommende år, må du godt supplere, efter du har fået tildelt dit tilsagn, og inden du påbegynder studiet det følgende år.