Søg merit fra tidligere uddannelse (før-start-merit)

Før-start-merit er en meritvurdering, som finder sted efter din optagelse. Vurderingen finder sted, hvis du har bestået kurser fra tidligere uddannelser på DTU eller ved andre universiteter. Meritvurderingen er obligatorisk, hvis du har uafsluttede uddannelser bag dig, men valgfri, hvis du har afsluttede uddannelser.

Sommeroptag

Har du bestået kurser fra andre uafsluttede uddannelser, og er disse på samme uddannelsesniveau, som den bachelor- eller diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor), du søger ind på? I så fald har du pligt til at oplyse os om alle dine beståede kurser og søge merit.

Du kan slå din tidligere uddannelse op på ug.dk, for at se hvilket uddannelsesniveau den kategoriseres som.

En del af oplysningerne om dine tidligere uddannelser skal du allerede udfylde, når du søger om optagelse på optagelse.dk. Det gør du ved at udfylde felterne i ansøgningen, som vedrører "beståede dele af en videregående uddannelse".

Kurser fra andre universiteter

Skal vi meritvurdere kurser taget på andre universiteter, skal du også:

  • Tilknytte bilag til din ansøgning på optagelse.dk, der viser dine karakterer og optjente ECTS point. Har du ikke dine karakterudskrifter, skal du snarest muligt skaffe dem og uploade dem på optagelse.dk.
  • Hvis Optagelsesteamet på DTU giver dig en frist til at uploade dokumentationen, er det vigtigt, at du overholder denne, da din ansøgning ellers kan blive afvist.

Kurser fra DTU

Er du tidligere studerende fra DTU, skal du oplyse dette på optagelse.dk som nævnt ovenfor. Karakterudskrifter behøver du kun uploade, hvis du skal kvote 2 vurderes, da dine karakterer vil indgå i denne vurdering.

Vinteroptag

Søger du til vinteroptaget, er eneste forskel fra det ovenstående, at du i stedet skal udfylde vores interne ansøgningsskema om optagelse og dokumentation uploades på UnistartDTU. Optagelse.dk er nemlig lukket om vinteren.

Når du er optaget

Før-start-merit vurderes først efter du har takket ja til din studieplads og har fået din studentermail. For studerende med eksterne kurser vil Meritkontoret  i august (sommeroptag) eller januar (vinteroptag) på din studentermail oplyse dig om, hvornår og hvordan du skal søge.

Skal du have en før-start-meritvurdering af dine tidligere kurser fra DTU, sker denne automatisk efter din optagelse, da DTU allerede har adgang til dine tidligere resultater og kursusbeskrivelser.

Hvis du har afsluttede uddannelser på samme uddannelsesniveau, som den uddannelse du er optaget på, er det valgfrit, om du vil søge merit.

Du kan forvente svar på vurderingen omkring semesterstart og i nogle tilfælde også efter semestret er startet.

Gode råd

  • Skal vi bruge kursusbeskrivelser, så find dem evt. allerede før du er optaget, så du har al relevant dokumentation, når du skal søge om merit via DTU’s meritsystem. Husk at kursusbeskrivelserne skal være fra det semester, hvor du tog kurserne.
  • Søg tidligt, så du har bedre chancer for at få en afgørelse før studiestart

Tildelt merit – obligatorisk eller valgfrit?

Bliver det vurderet, at du kan få meritoverført ECTS point til den obligatoriske del af uddannelsen på DTU, er meritten bindende og skal overføres.

Kan du få meritoverført ECTS point til den valgfri del af uddannelsen på DTU, kan du selv vælge om du vil gøre dette.

Bemærk at for hver 30 ECTS point du får meritoverført, nedskrives din maksimale studietid med et semester.

Du finder reglerne for før-start-merit på studieinformation.dtu.dk.