Sådan søger du om retningsskift og studieskift

Hvis du har bestået 60 ECTS eller mere?

Hvis du inden 1. maj (sommeroptag) eller 1. november (vinteroptag) har bestået 60 eller flere ECTS-point på en diplomingeniør- eller civilingeniørretning på DTU, skal du søge om retningsskift eller studieskift i stedet for almindelig optagelse.

Hvad er et retningsskift?

Du skal søge om retningsskift, hvis du skifter mellem to diplomingeniørretninger eller mellem to civilingeniørretninger.

Hvad er et studieskift?

Du skal søge om studieskift, hvis du

 • skifter fra en bacheloruddannelse til en diplomingeniøruddannelse eller omvendt på DTU (internt studieskift). Bemærk, at du også anses som studieskifter, hvis du ved ansøgningstidspunktet er udmeldt af DTU.
 • skifter til en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse på DTU på baggrund af kurser, du har bestået på DTU og andre universiteter. I så fald skal du følge vejledningen til eksterne studieskiftere.
 • skifter fra en uddannelse på et andet universitet til en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse på DTU. Er det tilfældet skal du følge vejledningen til eksterne studieskiftere.

Hvis DTU vurderer, at du kan foretage et retningsskift eller studieskift, vil du blive indskrevet på andet studieår eller senere på uddannelsen uden om kvote 1 og 2.

Hvis DTU vurderer, at du ikke kan foretage et retningsskift eller studieskift, vil du blive vurderet på lige vilkår med andre nye ansøgere (kvote 1 og 2). Til vinteroptaget vil det dog kun ske, hvis du søger om at skifte til en retning, som har vinterstudiestart.

Hvornår og hvordan skal jeg søge?

Du skal søge på optagelse.dk, og det er afgørende, at du overholder ansøgningsfristerne for retningsskift og studieskift. Overskrider du ansøgningsfristerne, vil din ansøgning hverken blive vurderet til retningsskift/internt studieskift eller vurderet i kvote 1 og 2.

Ansøgningsfristerne for retningsskift og studieskift er de samme. Bemærk, at eksterne studieskiftere skal følge vejledningen her.

Studiestart 1. september

Hvis du har bestået 60 eller flere ECTS-point på en en BSc eller BEng fra DTU inden 1. maj samme år, skal du søge til følgende ansøgningsfrister:

  15. marts kl. 12:

  1. maj:

  • Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, såfremt du ikke kan foretage retningsskift eller studieskift.

  Du skal ansøge via optagelse.dk

  Studiestart 1. februar

  Det er kun diplomingeniørretningen Maskinteknik - digital uddannelse, der har vinteroptag, men retningsskift/studieskift kan søges til vinteroptaget på alle retninger til bachelor- og diplomingeniørretninger, uanset om retningen har vinterstart eller ej.

  Hvis du har bestået 60 eller flere ECTS-point på en diplomingeniør- eller civilingeniørretning på DTU inden 1. november samme år, skal du søge til følgende ansøgningsfrister:

   15. oktober:

   1. november:

   • Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, såfremt du ikke kan foretage studieskift eller retningsskift.

   Du skal ansøge via en ansøgningsblanket, som du skal uploade på UnistartDTU. Ansøgningsblanketten finder du under vinteroptag.

   Hvad sker der med min ansøgning?

   Når DTU modtager din ansøgning, vil det blive vurderet, om du kan foretage et retningsskift eller studieskift.

   For at foretage retningsskift eller studieskift til DTU’s bachelor- eller diplomingeniøruddannelser, skal du opfylde følgende krav:

   • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede uddannelsesretning.
   • Du skal til 1. maj (sommerstart)/1. november (vinterstart) have bestået minimum 60 ECTS-point, der svarer til første studieår af den ønskede uddannelsesretning:
    Første studieår på diplomingeniøruddannelsen er bestået, når minimum 1. og 2. semester på pågældende uddannelsesretning er bestået. 
    Første studieår på civilingeniørretningerne er bestået, når minimum 60 ECTS-point fra de tre obligatoriske kursusgrupper 'Naturvidenskabelige grundfag', 'Teknologiske linjefag' samt 'Projekter og almene fag' er bestået.
   • Der skal være ledige studiepladser på den ønskede uddannelsesretning på netop det studietrin, du søger ind på. Hvis der er flere studerende, som søger om retningsskift eller studieskift, end der er ledige studiepladser, vil pladserne blive fordelt efter faldende kvotient fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen.

   Det faglige miljø på den uddannelsesretning, du søger ind på, vurderer, om du kan meritoverføre, hvad der svarer til første studieår.

   Hvis du ikke kan foretage retningsskift eller studieskift, vil du blive vurderet på lige fod med andre nye ansøgere i kvote 1 (samt kvote 2, hvis du har søgt inden for fristen). Til vinteroptagelsen vil din ansøgning dog kun gå videre til kvote 1 og/eller kvote 2 vurdering, hvis du har søgt retninger, som har vinterstudiestart.

   Hvornår får jeg svar?

   Du får senest svar på din ansøgning om retningsskift eller studieskift den 26. juli (sommerstart) eller ultimo uge 50 (vinterstart).

   Studieskifte og retningsskifte, når du har bestået mellem 0-59 ECTS point

   Hvis du har bestået mellem 0-59 ECTS point, kan du stadig godt søge ind på en ny retning eller på et nyt studie. Det hedder bare ikke et retnings- eller studieskifte. Hvis du ønsker at skifte uddannelsesretning eller studie på DTU, og du har bestået mellem 0-59 ECTS point, skal du søge til de almindelige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2 via optagelse.dk.  

   Vigtigt at vide, når du ønsker at skifte uddannelsesretning med 0-59 ECTS point bestået

   Det er meget vigtigt, at du ikke udmelder dig fra din nuværende uddannelsesretning, da du kan komme i klemme med reglerne for genoptagelse. Du kan sagtens søge ind på en ny uddannelsesretning på DTU, samtidig med at du går på din nuværende uddannelsesretning. Hvis du bliver tilbudt en studieplads og takker ja, bliver du automatisk overført fra din gamle retning til den nye. Er du i tvivl, om du kan udmelde dig fra din nuværende uddannelsesretning uden at komme i klemme med reglerne for genoptagelse, kontakt altid Studievejledningen på DTU.