Retningsskift og studieskift

Hvis du har bestået 60 ECTS eller mere?

Hvis du inden 1. maj (sommeroptag) eller 1. november (vinteroptag) har bestået 60 eller flere ECTS-point på en diplomingeniør- eller civilingeniørretning på DTU, skal du søge om retningsskift eller studieskift i stedet for almindelig optagelse.

Hvad er et retningsskift?

Du skal søge om retningsskift, hvis du skifter mellem to diplomingeniørretninger eller mellem to civilingeniørretninger.

Hvad er et studieskift?

Du skal søge om studieskift, hvis du:

 • skifter fra en bacheloruddannelse til en diplomingeniøruddannelse eller omvendt på DTU (internt studieskift). Bemærk at du anses som studieskifter også hvis du ved ansøgningstidspunktet er udmeldt af DTU.
 • skifter til en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse på DTU på baggrund af kurser, du har bestået på DTU og andre universiteter. I så fald skal du følge vejledningen til eksterne studieskiftere.
 • skifter fra en uddannelse på et andet universitet til en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse på DTU. Er dette tilfældet skal du følge vejledningen til eksterne studieskiftere

Hvis DTU vurderer, at du kan foretage et retningsskift eller studieskift, vil du blive indskrevet på andet studieår eller senere på uddannelsen uden om kvote 1 og 2.

Hvis DTU vurderer, at du ikke kan foretage et retningsskift eller studieskift, vil du blive vurderet på lige vilkår med andre nye ansøgere (kvote 1 og 2). Til vinteroptaget vil dette dog kun ske, hvis du søger om at skifte til en retning, som har vinterstudiestart.

Hvornår og hvordan skal jeg søge?

Du skal søge på optagelse.dk, og det er afgørende, at du overholder ansøgningsfristerne for retningsskift og studieskift. Overskrider du ansøgningsfristerne, vil din ansøgning hverken blive vurderet til retningsskift/ internt studieskift eller vurderet i kvote 1 og 2.

Ansøgningsfristerne for retningsskift og studieskift er de samme. Bemærk at eksterne studieskiftere skal følge vejledningen her.

Studiestart 1. september

Hvis du har bestået 60 eller flere ECTS-point på en en BSc eller BEng fra DTU inden 1. maj samme år, skal du søge til følgende ansøgningsfrister:

  15. marts kl. 12:

  1. maj:

  • Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, såfremt du ikke kan foretage retningsskift eller studieskift

  Du skal ansøge via optagelse.dk

  Studiestart 1. februar

  Det er kun fire af DTU’s diplomingeniørretninger, der har vinteroptag og ingen bachelorretninger, men retningsskift/studieskift kan søges til vinteroptaget på alle retninger til bachelor- og diplomingeniør, uanset om retningen har vinterstart eller ej.

  Hvis du har bestået 60 eller flere ECTS-point på en diplomingeniør- eller civilingeniørretning på DTU inden 1. november samme år, skal du søge til følgende ansøgningsfrister:

   15. oktober:

   1. november:

   • Hvis du har en dansk gymnasial eksamen og kun ønsker at blive vurderet i kvote 1, såfremt du ikke kan foretage studieskift eller retningsskift

   Du skal ansøge via en ansøgningsblanket, som du skal uploade på UnistartDTU. Ansøgningsblanketten finder du under vinteroptag.

   Hvad sker der med min ansøgning?

   Når DTU modtager din ansøgning, vil det blive vurderet, om du kan foretage et retningsskift eller studieskift.

   For at foretage retningsskift eller studieskift til en af DTU’s bachelor- eller diplomingeniøruddannelser, skal du opfylde følgende krav:

   • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede uddannelsesretning.
   • Du skal til 1. maj (sommerstart) / 1. november (vinterstart) have bestået minimum 60 ECTS-point, der svarer til første studieår af den ønskede uddannelsesretning:
    Første studieår på diplomingeniøruddannelsen er bestået, når minimum 1. og 2. semester på pågældende uddannelsesretning er bestået. 
    Første studieår på civilingeniørretningerne er bestået, når minimum 60 ECTS-point fra de tre obligatoriske kursusgrupper: Naturvidenskabelige grundfag, Teknologiske linjefag og Projekter og almene fag er bestået.
   • Der skal være ledige studiepladser på den ønskede uddannelsesretning på netop det studietrin, du søger ind på. Hvis der er flere studerende, som søger om retningsskift eller studieskift, end der er ledige studiepladser, vil pladserne blive fordelt efter faldende kvotient fra den adgangsgivende gymnasiale eksamen.

   Det faglige miljø på den uddannelsesretning, du søger ind på, vurderer, om du kan meritoverføre, hvad der svarer til første studieår.

   Hvis du ikke kan foretage retningsskift eller studieskift, vil du blive vurderet på lige fod med andre nye ansøgere i kvote 1 (samt kvote 2, hvis du har søgt inden for fristen). Til vinteroptagelsen vil din ansøgning dog kun gå videre til kvote 1 og/eller kvote 2 vurdering, hvis du har søgt retninger, som har vinterstudiestart.

   Hvornår får jeg svar?

   Du får senest svar på din ansøgning om retningsskift eller studieskift den 28. juli (sommerstart) eller ultimo uge 50 (vinterstart).