Udenlandske adgangsgivende eksaminer

For at kunne søge om at blive optaget på DTU skal du have en adgangsgivende eksamen.

Følgende udenlandske eksaminer er adgangsgivende, og ansøgningsfristen for disse eksaminer er 15. marts kl.12.00:

  • Dansk/fransk Baccalauréate (DFB)
  • Europæisk Baccalauréate (EB)
  • International Baccalauréate (IB)
  • Option International du Baccalauréate (OIB)
  • Dansk-tysk studentereksamen/DIAP
  • Studentereksamener fra andre EU/EØS-lande

Hvis du har en udenlandsk eksamen, som ikke er listet ovenfor, kan du på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside se, om din eksamen er adgangsgivende til DTU.

Læs mere om udenlandske adgangsgivende eksaminer i kvote 2.

Ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra øvrige lande (lande uden for Norden, EU og EØS)

NB: Der er lavet en overgangsordning for ansøgere med britiske eksaminer, som betyder, at britiske eksaminer vurderes i kvote 1 til og med 2023 optaget.

Har du en gymnasial eksamen fra et land uden for Norden og EU/EØS, kan du kun søge om optagelse på videregående uddannelse i Danmark i kvote 2. Du kan ikke søge om optagelse i kvote 1, da det ikke er muligt at omregne dine udenlandske karakterer til et dansk karaktergennemsnit.

Udover den adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav for den uddannelse, du søger optagelse på, samt bestå dansk A eller studieprøven i dansk. Til din ansøgning skal du vedlægge en motiveret ansøgning.

Læs mere om optagelse i kvote 2.

International Baccalaureate (IB)

Et IB Diploma bestået med minimum 24 point er adgangsgivende i både kvote 1 og 2 til civilingeniør- og diplomingeniørretningerne på DTU.

Et IB Diploma Programme (DP) Course Result eller et IB Certificate, der opfylder kravet om en minimumskarakter på 3 i alle 6 fag, er adgangsgivende til diplomingeniørretningerne på DTU i både kvote 1 og 2.

Hvis du har et IB Diploma Programme (DP) Course Result eller et IB Certificate, som opfylder kravet om minimumskarakteren 3 i alle 6 fag, kan du ved at supplere få adgang til at søge om optagelse på en civilingeniørretning. Du skal supplere med enkeltfag på gymnasialt niveau, og de supplerende enkeltfag skal bestå af mindst ét fag på A-niveau og mindst ét fag på B-niveau.

Du kan læse mere om reglerne i Eksamenshåndbogen.

I tabellen nedenfor ses en oversigt over adgangsvilkårene for ansøgere med en IB-uddannelse:

Oversigt over adgangsvilkår for ansøgere med IB-uddannelse

Bevis Adgangsgivende til
IB Diploma Civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne på DTU
Diploma Programme (DP) Course Results på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i alle seks fag og mindst 3 fag på Higher Level (HL)

eller

IB Certificate på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i alle seks fag og mindst 3 fag på Higher Level (HL).
Diplomingeniøruddannelsen på DTU

Diploma Programme (DP) Course Results på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i alle seks fag og mindst 3 fag på Higher Level (HL)+ supplering i mindst ét fag på A-niveau og mindst ét fag på B-niveau

eller

IB Certificate på mindst 18 point og mindst karakteren 3 i alle seks fag og mindst 3 fag på Higher Level (HL)+ supplering i mindst ét fag på A-niveau og mindst ét fag på B-niveau.

Civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne på DTU

Diploma Programme (DP) Course Results, hvor karakteren 1 eller 2 indgår, eller IB Certificate, hvor karakteren 1 eller 2 indgår.

Diploma Programme (DP) Course Results med under 18 point eller IB Certificate med under 18 point.

Ikke adgangsgivende til diplom- og civilingeniøruddannelserne på DTU

Søger du om optagelse samme år, som du afslutter din IB-eksamen, skal du give os tilladelse til at hente dit IB Diploma i en online database. Du giver tilladelsen til din IB-koordinator senest 1. juni.  Vores institutionskode er: 173405 – Technical University of Denmark.

Danskkrav for ansøgere med en udenlandsk eksamen (herunder IB)

Studerende med en udenlandsk eksamen skal have bestået studieprøven i dansk eller have dansk på A-niveau for at kunne blive optaget på DTU’s civilingeniøruddannelse på bachelorniveau eller på DTU’s diplomingeniøruddannelse. Undtaget fra reglen er civilingeniørretningen General Engineering.

Vi dispenserer for kravet om dansk A, hvis man har taget en international adgangsgivende eksamen, men er opvokset i et dansktalende hjem og har aflagt og bestået folkeskolens afgangsprøve i dansk. 

Læs mere om dispensation for danskkravet.

Følgende faglige niveauer fra IB-eksaminer taget i Norden godtages desuden i stedet for dansk på A-niveau: dansk, norsk eller svensk på A1 higher level, A1 standard level, A2 higher level, B higher level eller A2 standard level.

Ansøgere med en nordisk adgangsgivende eksamen skal ikke have bestået studieprøven i dansk, men skal have bestået deres modersmål på et niveau, der svarer til dansk A-niveau, når de søger om optagelse på både civilingeniør- og diplomingeniøruddannelserne på DTU.

Oversættelse af beviser

Husk at udenlandske eksamensbeviser skal være oversat til dansk eller engelsk af en certificeret oversætter. Det gælder dog ikke eksamensbeviser fra de nordiske lande. Du skal vedhæfte både det originale bevis samt oversættelsen til din ansøgning om optagelse. 

Har du en adgangsgivende eksamen fra et af de nordiske lande, eller har du en adgangsgivende IB-eksamen, omregner DTU dine fagniveauer til det danske system, som vist i skemaerne nedenfor:

Du skal være opmærksom på, at du ud over din adgangsgivende eksamen skal opfylde de specifikke adgangskrav til de enkelte uddannelser.

Ansøgningsfrist for studerende med en udenlandsk eksamen (herunder IB)

Bemærk, at ansøgningsfristen for ansøgere med en udenlandsk eksamen, også IB, til DTU's civilingeniør- og diplomingeniøruddannelser med studiestart i september er:

15. marts kl. 12. 

Søger du om optagelse samme år, som du afslutter din adgangsgivende eksamen, skal du uploade dit eksamensbevis på optagelse.dk inden 5. juli kl.12. IB diplomas henter DTU selv i en database, når de frigives 6. juli.

Hvis du modtager dit eksamensbevis efter ansøgningsfristen

Det er kun muligt at være med i optagelsesrunden, hvis du kan dokumentere din adgangsgivende eksamen inden fristen 5. juli kl.12. Søger du optagelse samme år, som du færdiggør din adgangsgivende eksamen, men får dit endelige bevis/karakterer efter fristen 5. juli, må du vente med at søge om optagelse til næste optagelsesrunde. Undtaget er ansøgere med en International Baccalaureate eller Europæisk studentereksamen.

Forhåndsvurdering

Hvis du har en udenlandsk eksamen, kan du få forhåndsvurderet dit adgangsgrundlag.

Læs mere om forhåndsvurdering.

Særlige regler for betaling

Hvis du ikke har statsborgerskab i et EU-/EØS-land, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for betaling.

Læs om reglerne for ikke EU/EØS-statsborgere.