Betaling for udenlandske statsborgere

Alle ansøgere, der ikke er danske statsborgere, og som ikke har statsborgerskab i et EU-/EØS-land, skal betale for at læse på DTU. Det gælder også studerende, der har tidsubegrænset opholdstilladelse i andre nordiske lande.

DTU har fastsat prisen til 15.000 euro pr år. eller 7.500 euro pr. semester. Prisen gælder både bachelor-, diplomingeniør-, og kandidatuddannelser.

Hvis du ansøger om optagelse på en diplomingeniørretning, skal du være opmærksom på, at praktikperioden oveni den øvrige betaling udgør 1450 euro.

Sådan betaler du

Du er undtaget betalingsreglen, hvis du opfylder et af følgende krav:

 • Studerende, der læser i Danmark som en del af et udvekslingsprogram, hvor den danske studerende læser på deres universitet i udlandet.

 • Studerende med en tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold.

 • Studerende med dobbeltstatsborgerskab i både et EU-/EØS-land og et ikke-EU-/EØS-land.

 • Studerende med en opholdstilladelse tildelt på baggrund af familiesammenførelse.

 • Studerende med et EU-opholdskort (i Danmark udstedt af Stadsforvaltningen).

 • Studerende, der er blevet tildelt statslige legater (jf. Universitetslovens § 19 stk. 6.)

 • Studerende, der har været optaget på en BSc, BEng eller MSc uddannelse på DTU før 1. august 2006, og som stadigvæk er aktive studerende.

 • Børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande.

 • Britiske statsborger, som kan dokumentere nyt opholdsdokument i Danmark/kvittering for ansøgning om nyt opholdsdokument i Danmark, dvs. bevis for at indehaveren har ret til ophold i medfør af Brexit udtrædelsesaftalen, eller anden dokumentation, som viser ophold i Danmark før udgangen af 2020. 

Du skal have en opholdstilladelse for at studere i Danmark, hvis du er tredjelandsstatsborger, dvs. hvis du er statsborger i et land uden for Norden/EU/EØS.

Hvis din ansøgning om asyl er imødekommet, og du har fået opholdstilladelse som flygtning, har du derfor mulighed for at søge om optagelse på en uddannelse i Danmark.

Er du flygtning, og opfylder du en af nedenstående betingelser, skal du ikke betale for at læse på DTU: 

 • Du har en permanent opholdstilladelse på ansøgningstidspunktet.
 • Du har en midlertidig opholdstilladelse på ansøgningstidspunktet med henblik på eller med mulighed for permanent opholdstilladelse.

Alle andre studerende skal betale for at læse på DTU.

EU-EØS-lande

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern (den græske og sydlige del af øen)
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrig
 • Grækenland
 • Holland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Lichtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Alle andre lande defineres ikke som EU-/EØS-lande.