Sådan betaler du

Undervisningsafgiften betales forud et semester ad gangen. Betalingsdatoerne er som følger:

 • 1. september: For den første betaling
 • 1. januar: For forårssemesteret
 • 1. august: For efterårssemestret

Betal i DTU webshop

Du skal betale undervisningsafgiften via DTU webshop. 

Før du foretager din betaling, skal du læse webshopguiden, der oplyser dig om, hvordan du foretager en korrekt betaling.

Gå til DTU webshop.

Alternativt, og kun hvis du ikke er i stand til at betale via DTU webshop, kan du foretage din betaling via bankoverførsel:

Betaling via bankoverførsel

Hos din lokale bank laver du en overførsel til: 

Kontonavn:
Danmark Tekniske Universitet

Adresse:
Anker Engelunds Vej 1, Building 101A
2800 Kgs. Lyngby
Danmark

Bankoplysninger:
Danske Bank
Finanscenter København
Holmens Kanal 2
1090 København K
Danmark

Reg. nr.: 4180
Konto nr.: 42 63 97 20 07

IBAN nr.: DK57 3000 4263 9720 07 (hvis nødvendigt)
SWIFT-kode:  DABADKKK (hvis nødvendigt)

Betalingsreference
Du skal oplyse følgende reference ved betaling:
 1. Dit navn og CPR-nummer, som du fik, da du søgte om optagelse på optagelse.dk

 2. 105670-89567 

Hvis du ikke giver ovenstående oplysninger, kan vi risikere ikke at kunne finde din betaling, og du kan blive bedt om at betale igen. Husk, at du er ansvarlig for betaling af eventuelle udgifter i forbindelse med overførslen.

Når du har foretaget overførslen, skal du skrive til optagelse@adm.dtu.dk og give os besked herom samt vedhæfte en kvittering på betalingen.

Tilbagebetaling

Studerende kan i særlige tilfælde få tilbagebetalt undervisningsafgiften. Det gælder:

 • Studerende på 1. semester, som endnu ikke er indskrevet på DTU
  Studerende, som har betalt undervisningsaftgift, men som af forskellige årsager alligevel ikke er indskrevet på DTU (f.eks. fordi de ikke har fået opholdstilladelse), kan få hele beløbet tilbagebetalt efter 1. oktober/1. marts.
 • Studerende, som har påbegyndt 1. semester
  Studerende, som falder fra inden 1. november/1. april på 1. semester på DTU, har ret til at få 50 procent af undervisningsafgiften tilbagebetalt, ekskl. bankgebyrer, uanset årsagen til frafaldet. Det er kun studerende, der har indgivet en skriftlig anmodning om udmeldelse til International Student Services senest 1. november/1. april på 1. semester på DTU, som kan få 50 procent af undervisningsafgiften tilbagebetalt ekskl. bankgebyrer.
 • Andre tilfælde
  I tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald (den studerende selv, vedkommendes partner eller nærmeste pårørende) er det muligt at søge om tilbagebetaling af undervisningsafgiften for det semester, som allerede er påbegyndt.

Ansøgningen (herunder vedhæftet dokumentation) om tilbagebetaling af undervisningsafgiften skal indgives skriftligt til International Student Services senest tre uger efter indgivelse af anmodningen om udmeldelse fra uddannelsen til International Student Services. Dekanen for uddannelsen træffer beslutning i sagen.

Studerende, som har betalt for et helt studieår, og som bliver udmeldt fra uddannelsen senest 14 dage inden 2. semester af studieåret begynder, har ret til at få undervisningsafgiften ekskl. bankgebyrer tilbagebetalt for 2. semester.

Undervisningsafgiften bliver normalt ikke tilbagebetalt til studerende efter 1. november/1. april på 1. semester på DTU. Skriftlige anmodninger om tilbagebetaling vil dog blive taget i betragtning i særlige tilfælde (dvs. i tilfælde, hvor ansøgeren kan dokumentere, at DTU ikke har opfyldt sine forpligtelser). Ansøgningen skal indgives skriftligt til International Student Services. Dekanen for uddannelsen træffer beslutning i sagen.

Ansøgninger om tilbagebetaling af undervisningsafgift, der indgives mere end et år efter betaling, vil ikke blive behandlet.