Adgangsgivende eksaminer

Følgende eksaminer er adgangsgivende i kvote 1 og kvote 2:

 • Studentereksamen (stx)
 • Højere forberedelseseksamen (hf) aflagt før gymnasiereformen 2017
 • Højere forberedelseseksamen (hf) uden overbygning aflagt efter 2017 (kun adgangsgivende til diplomingeniøruddannelsen)
 • Højere forberedelseseksamen (hf) med overbygning aflagt efter 2017
 • Højere handelseksamen (hhx)
 • Højere teknisk eksamen (htx)
 • Erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig studentereksamen (eux) uden svendebrev (kun adgangsgivende til diplomingeniøruddannelsen)
 • Erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig studentereksamen (eux) med svendebrev
 • Særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Eksamen fra Duborgskolen
 • Eksamen fra A.P.Møllerskolen
 • Færøsk studentereksamen
 • Færøsk højere forberedelseseksamen
 • Færøsk højere handelseksamen
 • Færøsk højere teknisk eksamen
 • Grønlands gymnasiale uddannelse (GUX-eksamen)*
 • Den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen i Grønland*
 • Den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland*

*Ønsker du at søge igennem den grønlandske særordning er din ansøgningsfrist 15. marts. kl.12.00.

Følgende eksaminer er adgangsgivende i kvote 1 og kvote 2, men bemærk at ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12: 

 • Dansk/Fransk Baccalauréat (DFB)
 • Europæisk Baccalauréat (EB)
 • International Baccalaureate (IB)
 • Option Internationale du Baccalauréat (OIB)
 • Dansk-tysk studentereksamen/DIAP
 • Britiske eksaminer (til og med sommeroptaget 2023)
 • Studentereksamener fra andre EU/EØS-lande

Følgende eksaminer er kun adgangsgivende i kvote 2:

Læs mere om udenlandske eksaminer.

Adgangsgivende professionsbacheloruddannelser  

Har du ikke en gymnasial adgangsgivende eksamen, men derimod en professionsbacheloruddannelse (PBA) eller en erhvervsakademiuddannelse (EA), kan du søge om optagelse på udvalgte diplomingeniøruddannelser (.pdf) via kvote 2.

Du skal være opmærksom på, at du som minimum skal bestå de specifikke adgangskrav. Det betyder, at du som minimum skal have bestået fagene på det niveau, der er angivet, for at kunne blive optaget på de enkelte retninger.

Læs mere om optagelse via kvote 2.

Hvad gør jeg, hvis...?

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, men derimod kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial eksamen, skal du søge om optagelse med dispensation senest 15. marts kl. 12.

Læs mere om optagelse med dispensation.

Afslutter du ikke den adgangsgivende eksamen inden ansøgningsfristen 5. juli kl. 12 (sommeroptag) /senest 1. december (vinteroptag) på grund af sygdom, og skal du til sygeeksamen i august/januar, gælder nedenstående regler:

 • Du skal uploade din ansøgning inden ansøgningsfristen 5. juli kl. 12 via optagelse.dk for sommeroptag og senest 1. december via UnistartDTU for vinteroptag.
 • Sammen med din ansøgning skal du uploade en midlertidig eksamensudskrift med dine karakterer.
 • Du skal uploade dokumentation fra din skole for det/de fag, du skal til sygeksamen i til august/januar.
 • Du skal uploade dokumentation i form af en lægeattest på, at du har været syg.
 • Du skal uploade dit fulde eksamensbevis på UnistartDTU (sommer og vinteroptag) snarest muligt, dog senest inden studiestart.
 • Du vil først modtage svar på din ansøgning, når vi har modtaget dit fulde adgangsgivende eksamensbevis, dog tidligst når alle andre ansøgere får svar (28. juli for sommer optag og i uge 51 for vinteroptag). Hvis du har fået tildelt en studieplads, vil der ligge et optagelsesbrev til dig på UnistartDTU.
 • Bemærk at, hvis vi modtager dit eksamensbevis efter 25. august og du opfylder alle adgangskravene, vil du blive tildelt tilsagn om optagelse til året efter.

Selvom du endnu ikke har dit endelige eksamensbevis, kan du godt sende en ansøgning om optagelse inden kvote 2 fristen 15. marts kl. 12 (sommeroptag) / 15. oktober (vinteroptag).

Du skal selv vedhæfte dit bevis til din ansøgning på optagelse.dk inden ansøgningsfristen 5. juli kl. 12 (sommeroptag) / senest 1. december (vinteroptag) på Unistart.

Har du en adgangsgivende eksamen fra Danmark af ældre dato, kan du stadig søge om optagelse.

Er din eksamen fra før 1987, vil der mangle angivelse af A-, B- og C-niveau for de enkelte fag. Derfor vil dit eksamensbevis blive vurderet og omregnet til A-, B- og C-niveau for de specifikke adgangskrav på den eller de uddannelser, du søger om optagelse.

Vi anbefaler, at du søger så tidligt som muligt i ansøgningsperioden. Jo tidligere du søger, jo tidligere bliver din ansøgning sagsbehandlet, hvorefter du vil få at vide, om det er nødvendigt at supplere for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Hvis din gymnasiale uddannelse er efter 13-skalaen, kan du bruge omregningstabellen: Fra 13-skala til 7-trinsskala.

I de fleste tilfælde vil du kunne få en kopi af dit eksamensbevis ved at rette henvendelse til den uddannelsesinstitution, hvor du tog din eksamen.

Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte Rigsarkivet.