Søg om dispensation fra optagelsesreglerne på DTU

Du har mulighed for at søge om dispensation fra en række optagelsesregler, hvis der er tale om særlige forhold, som kan dokumenteres.

Der gives ikke dispensation for forglemmelse, misforståelse, manglende kendskab til reglerne eller manglende overholdelse af tidsfrister.

Fristen for at uploade en dispensation til sommeroptagelsen er 15. marts kl.12.00 på optagelse.dk, medmindre andet fremgår på de enkelte sider om dispensationsmuligheder. Fristen for at uploade en dispensation til vinteroptagelse er 15. oktober via unistart.dtu.dk.

Din ansøgning om dispensation skal indeholde følgende:

  • En skriftlig redegørelse: Der er ikke en blanket til dispensationsansøgningen, men du skal selv skrive en redegørelse for, hvad du søger dispensation for og/eller med hvilken begrundelse.
  • Relevante bilag: Hvilke bilag, der er relevante for din ansøgning, afhænger af, hvad du søger dispensation for og med hvilken begrundelse.

Afgørelser i dispensationssager træffes på baggrund af en individuel og konkret vurdering. Derfor er det ikke muligt på forhånd at sige, hvad udfaldet bliver.

Vær opmærksom på, at en imødekommelse af en dispensationsansøgning ikke er det samme som, at du får tilbudt en studieplads på den uddannelse, du søger om optagelse på