Fordeling af studiepladser på kvote 1 og kvote 2

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har fastsat, hvordan fordelingen af studiepladser mellem kvote 1 og kvote 2 skal være for sommeroptaget på DTU’s diplomingeniør- og bachelorretninger.

Fordelingen af studiepladser for diplomingeniørretningerne:

Kvote 1: 65 % og kvote 2: 35 %

 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Arktisk Byggeri og Infrastruktur
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Byggeri og Infrastruktur  
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Bygningsdesign
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Elektrisk Energiteknologi
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Elektroteknologi
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Fødevaresikkerhed og -kvalitet
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Global Business og Teknologi
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed IT-elektronik
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed IT og Økonomi
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Kemi- og Bioteknik
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Kemiteknik og International Business
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Maskinteknik
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Mobilitet, Transport og Logistik
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Proces og Innovation
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Produktion
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Softwareteknologi
 • Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed Sundhedsteknologi

Fordelingen af studiepladser for bacheloruddannelserne:

Kvote 1: 90 % og kvote 2: 10 %

 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Bioteknologi
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Byggeteknologi
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Bygningsdesign
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Bæredygtigt Energidesign
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Computer Engineering
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Data Science og Management
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Design og Innovation
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Elektroteknologi
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Fysik og Ingeniørvidenskab
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Geofysik og Rumteknologi
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Kemi og Teknologi 
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Kunstig Intelligens og Data
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Matematik og Teknologi
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Medicin og Teknologi
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Cyberteknologi (Netværksteknologi og IT)
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Produktion og Konstruktion
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Softwareteknologi
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Miljøteknologi
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknisk Biomedicin
 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Teknologi – digital uddannelse

Kvote 1: 50% og kvote 2: 50%

 • Teknisk videnskab (civilingeniør) Generel Engineering