Tidsfrister og datoer for optagelse på diplomingeniør- og bacheloruddannelsen på DTU

Ansøgningsfrist i kvote 1:

  • 5. juli kl. 12 (vinteroptag: 1. december)

Ansøgningsfrist i kvote 2:

  • 15. marts kl. 12 (vinteroptag: 15. oktober)

Udenlandsk adgangsgivende eksamen:

  • 15. marts kl. 12 (vinteroptag: 15. oktober)

Ansøgning om dispensation:

  • 15. marts kl. 12 (vinteroptag: 15. oktober)

Retningsskifte og studieskifte

Genoptagelse (når du har bestået mere end 60 ECTS-point)

  • Kvote 1: 1. maj (vinteroptag: 1. november)
  • Kvote 2: 15. marts kl. 12 (vinteroptag: 15. oktober)

Se, hvilke adgangsgivende eksaminer du kan søge med til kvote 1 fristen, og hvilke eksaminer der kræver, at du skal søge til kvote 2 fristen.

Genoptagelse (når du har bestået mindre end 60 ECTS-point)

  • 15. marts kl. 12 (vinteroptag: 15. oktober) 

Frist for upload af bilag

Sommeroptag
Bilag til din kvote 2 ansøgning skal du senest uploade på optagelse.dk 1. april. Din motiverede ansøgning er ikke et bilag. Derfor skal du indsende den senest til ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00.

Bilag til din kvote 1 ansøgning skal du senest uploade på optagelse.dk 5. juli kl. 12.00. Søger du om optagelse i ugen op til 5. juli, og finder du ud af, at du mangler bilag, kan du til og med 8. juli kl. 12 uploade dem på optagelse.dk.

Har du oplyst, at du tager supplerende fag efter 5. juli, skal du have bestået dine fag senest 1. september. Dokumentationen skal uploades til UnistartDTU. Husk, at du efter 5. juli maks. må supplere to fag.

Vinteroptag
Bilag til din kvote 2 ansøgning, skal du senest uploade på UnistartDTU 1. november. Din motiverede ansøgning er ikke et bilag. Derfor skal du indsende den senest til ansøgningsfristen 15. oktober.

Bilag til din kvote 1 ansøgning skal du senest uploade på UnistartDTU 1. december.

Tager du supplerende fag, som bestås efter 1. december, skal du have bestået dine fag senest 1. februar. Dokumentationen skal uploades til UnistartDTU. Husk, at du efter 1. december maks. må supplere to fag.

Hvornår får du svar på din ansøgning?

Sommeroptag: Den 26. juli på UnistartDTU.

Vinteroptag: Torsdag i uge 50 på UnistartDTU.  

Tak ja eller nej til studieplads

Du skal takke ja eller nej til den studieplads, du er blevet tilbudt på DTU, via UnistartDTU.

Til sommeroptaget er fristen 3. august ved midnat, og til vinteroptaget er fristen 3. januar ved midnat.

Ledige studiepladser

Ønsker du at søge om optagelse på en af de uddannelsesretninger, som har ledige studiepladser, kan du til sommeroptaget søge via UnistartDTU fra 26. juli til og med 7. august. Du vil modtage svar på din ansøgning 15. august.

Til vinteroptaget kan eventuelle ledige pladser på Maskinteknik - digital uddannelse søges fra torsdag i uge 50 til og med 7. januar. Du vil modtage svar på din ansøgning 15. januar. Bemærk, at til vinterstudiestarten fordeles ledige pladser efter faldende kvotienter.

Læs mere om, hvem der kan søge ledige pladser, på siden om ledige pladser.

Vigtige datoer

1. februar: Optagelse.dk åbner for ansøgninger
På Optagelse.dk er det ikke muligt at angive, om du søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2. Søger du om optagelse inden 15. marts kl. 12, men ønsker du at søge optagelse i kvote 1, kan du uploade et dokument, hvor du skriver, hvilke uddannelser du søger i kvote 1, og hvilke uddannelser du evt. søger i kvote 2.
15. marts kl. 12: Ansøgningsfrist for kvote 2
Hvis du søger om dispensation fra adgangskravene til DTU’s uddannelser, skal du huske at søge inden kvote 2-fristens udløb.
1. april: Deadline for at uploade bilag til kvote 2 ansøgning
Din motiverede ansøgning er ikke et bilag. Derfor skal du uploade denne/disse senest 15. marts kl. 12.00.
1. maj: Ansøgningsfrist for genoptagelse, retningsskifte og studieskifte
Du kan læse mere om reglerne for genoptagelse, retningsskifte og studieskifte på dtu.dk. Ansøgere, der har en udenlandsk gymnasiale eksamen, International Baccalaureate (IB), adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller uddannelse fra Rudolf Steiner-skolen, skal ansøge til kvote 2 fristen 15. marts kl. 12.
5. juli kl. 12.00: Ansøgningsfrist for kvote 1
Bilag til din kvote 1 ansøgning skal du senest uploade på optagelse.dk 5. juli kl. 12.00

8. juli kl.12.00: Deadline for at uploade bilag til ansøgning på optagelse.dk
Søger du om optagelse i ugen op til 5. juli, og finder du ud af, at du mangler bilag, kan du til og med 8. juli kl. 12 uploade dem på optagelse.dk.

26. juli: Svar på tilbud om studieplads
Du kan logge på UnistartDTU og se, om du har fået tildelt en studieplads.
3. august: Tak ja eller nej til studieplads
Du skal takke ja eller nej til den studieplads, du er blevet tilbudt på DTU, senest ved midnat via UnistartDTU.

7. august: Deadline for at søge om optagelse i 2. runde (ledige pladser)
Hvis der er ledige studiepladser, vil det blive annonceret på DTU's hjemmeside 26. juli. Du kan søge en af de ledige pladser via UnistartDTU.

15. august: Svar på tilbud om studieplads i 2. runde
Du får besked via UnistartDTU, hvis du er blevet optaget i 2. runde.

15. august: Standby-optagne får svar på ansøgning
Hvis du har fået en standby-plads i år, vil du få besked via UnistartDTU. De standby-optagne, som ikke kan tilbydes en studieplads i år, får tilsendt et tilsagnsbrev om optagelse til næste år.

18. august: Tak ja eller nej til standby-plads
Standby-optagne, som har fået tilbudt en studieplads i år, skal takke ja eller nej til pladsen via UnistartDTU.

18. august: Tak ja eller nej til studieplads i 2. runde
De ansøgere, der er optaget i 2. runde, skal takke ja eller nej til studiepladsen via UnistartDTU.
1. september: Deadline for at indsende dokumentation for supplering
Har du oplyst i din ansøgning, at du tager supplerende fag efter den 5. juli, skal du have bestået dine fag senest den 1. september. Dokumentationen skal uploades til UnistartDTU.